De Rundvleescoöperatie krijgt steeds meer vorm

Gepost door | 10/07/2018 | Nieuws

Op maandag 18 juni vond er een bijeenkomst plaats in het dorpshuis van Noordwijk over de rundvleescoöperatie. De werkgroep presenteerde haar eerste plannen aan een vijftiental geïnteresseerde veehouders uit de regio. Met een rundvleescoöperatie willen we op een duurzame wijze vlees produceren in en voor de regio, het landschap beheren en een plus realiseren voor alle schakels in de keten.

De koeien lopen zoveel mogelijk in natuurgebieden voor de beweiding en deze worden tevens gebruikt voor de ruwvoedervoorziening. Wat betreft de dieren wordt gedacht aan kruislingdieren van melk- en vleesrassen, mogelijk vleesrassen en uitstoot van koeien uit de melkveehouderij. Het opfokken en verwerken gebeurt regionaal, met ondernemers in de regio en afzet binnen een straal van ca. 50 km.

In deze ‘vleesketen’ wordt een goed evenwicht gezocht tussen people, planet en profit. Bij ‘people’ gaat het onder andere om goede arbeidsomstandigheden en het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen. ‘Planet’ betekent onder andere zoveel mogelijk werken volgens de principes van een circulaire economie, met minimale negatieve effecten voor biodiversiteit, klimaat en planeet. Een uitdaging is het gebruik van in de regio geproduceerd krachtvoer of krachtvoergrondstoffen. En wat ‘profit’ betreft beogen we positieve economische effecten voor de regio en faire verdeling van toegevoegde waarde tussen de partners in de keten.

Maandag 18 juni ging het ook veel over de fosfaatrechten. Het ziet ernaar uit dat dit goed uitpakt en dat we door kunnen gaan met het opzetten van de coöperatie. Minister Schouten komt voor 1 juli met het definitieve besluit.

Mooi nieuws is dat twee melkveehouders al kalveren vasthouden voor de coöperatie en Staatsbosbeheer de eerste hectares beschikbaar stelt. Oftewel, we zijn los! Nog dit jaar willen we de coöperatie daadwerkelijk oprichten.

Ook een mooi resultaat: op de vraag wie er voor een volgende keer weer uitgenodigd wil worden, gingen nagenoeg alle handen de lucht in.

Wil je aanhaken bij het project of heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Maarten Groeneveld (m.groeneveld@gcwk.nl).

Opdracht delen: