Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
15 jul 2019

Duurzaam cooperatief ondernemen De omgevingswet en de innovatieboerderij (pilot met de gemeente Westerkwartier)

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Overal

Vacature omschrijving:

Aanleiding

In 2021 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht. De nieuwe wet biedt meer ruimte voor initiatieven. In de geest van de Omgevingswet zullen gemeenten in hun omgevingsplannen meer ruimte bieden voor economische en maatschappelijke initiatieven. In dat kader wordt vaak gesproken van uitnodigingsplanologie. Daarbinnen passen ook initiatieven van burgers of bewonersgroepen, die gezamenlijk binnen hun buurt iets op willen zetten. Hierbij geldt het credo “van nee, tenzij, naar ja, mits.” De invoering van de nieuwe omgevingswet wordt steeds weer uitgesteld. De vertraging komt door de ingewikkelde technische aspecten van de wet maar ook de invulling van het participatieproces wordt als een grote uitdaging gezien. De gemeente Westerkwartier is op zoek naar pilots waarin duidelijk kan worden op welke manier het proces rond de uitvoeringspraktijk van een omgevingsvergunning kan/moet worden ingericht. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft het plan tot realisatie van de ‘innovatieboerderij’ aangeboden aan de gemeente als pilot voor de omgevingswet. Voor de bouw van de Innovatieboerderij is de gemeente gevraagd het bestemmingsplan aan te passen.

Los van het feit of deze pilot doorgaat wil de gebiedscoöperatie graag juridisch advies over de inrichting van het participatieproces in het licht van de nieuwe omgevingswet.

Wat ga je doen?

Je gaat onderzoeken wat de  omgevingswet betekent voor burgers, bedrijven en overheden. Bovendien onderzoek welke rol de Gebiedscooperatie kan spelen in dit proces

Waarom willen we dit?

De Gebiedscooperatie Westerkwartier staat voor brede participatie aan de voorkant van besluitvorming. De Omgevingswet promoot sterk dat burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in het begin van besluitvormingsprocessen betrokken worden. Doel: verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming. Als het bevoegd gezag het goed aanpakt, leidt dit ook tot vergroting van het draagvlak. En tot een versnelling van besluitvorming, want minder bezwaren en beroepen in de uitvoeringsfase. Bij projectbesluiten is deze brede participatie wettelijk verplicht.

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste studenten HBO die op zoek zijn naar een uitdagende opdracht.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoekt een van de deelvragen en rapporteert in rapportvorm. Verder geef je aan betrokkenen een presentatie over je bevindingen

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen Opleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature