Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
9 mei 2019

Sociaal Gezond en Inclusief Afstudeeronderzoek naar VN-verdrag en PGB in de praktijk bij de gemeente Westerkwartier (reeds vervuld!!!!)

Gebiedscoöperatie Westerkwartier- Geplaatst door Trudy Boeré Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Wat ga je doen?

In dit afstudeeronderzoek ga je onderzoek doen bij de onlangs gefuseerde gemeente Westerkwartier. Je gaat onderzoeken in hoeverre het VN-verdrag, en dan specifiek artikel 19,  in de praktijk wordt nageleefd. En wat voor rol het instrument van het Pgb daarin speelt.

Waarom willen we dit?

Eind 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (vanaf nu: VN-verdrag) aangenomen en Nederland heeft dit verdrag geratificeerd op 14 juli 2016. Het VN-verdrag is een grote stap richting de erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte. Volgens het VN-verdrag moeten zij net zo goed aan de samenleving mee kunnen doen als mensen zonder beperking. Bovendien hebben mensen met een beperking het recht om beslissingen te nemen over hun eigen leven. Doel van dit verdrag is dus het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Het verdrag geeft hiermee een wettelijke verantwoordelijkheid aan gemeenten om te werken aan de inclusieve samenleving.

In artikel 19 is het gelijke recht verankerd van mensen met een beperking om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij. En dus met vrijheid hun leven te kiezen en hierin zelf de beslissingen te nemen. Gemeentes zijn verantwoordelijk om dit te faciliteren. Onder andere door te waarborgen dat mensen kunnen kiezen waar en met wie te wonen. En (art 19 lid b) door te waarborgen dat mensen keuze hebben uit een scala van diensten bij hen thuis en in de samenleving,  waaronder persoonlijke assistentie die noodzakelijk is om te leven en deel te zijn van de samenleving. Lid c stelt verder nog dat de maatschappijdiensten en –faciliteiten voor het algemene publiek op voet van gelijkheid beschikbaar moeten  zijn voor personen met een handicap en moeten beantwoorden aan hun behoeften.

Het Pgb (persoonsgebonden  budget) is een bedrag waarmee mensen zelf hun eigen zorg kunnen inkopen en regelen en is mogelijk binnen de Jeugdwet, de Wmo, Wlz en de Zvw. Het Pgb is bij uitstek een instrument om mensen eigen regie te geven over hun woon-en leefsituatie en past in die zin erg goed bij het naleven van o.a. artikel 19 uit het VN-verdrag. Er is vanuit het VN-verdrag dus voor gemeenten een wettelijke verantwoordelijkheid om mensen met een beperking eigen regie te geven en te faciliteren om deel uit te maken van de maatschappij. Het Pgb zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een student HBO rechten of SJD.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante afstudeeropdracht bij het lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt van de Hanzehogeschool en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Resultaat van je onderzoek is een adviesrapport en een presentatie voor onze stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van mr. drs. Suzanne van der Woude van het lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt bij het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Heb je belangstelling?

Mail een sollicitatiebrief, voorzien van cv en cijferlijst, naar mr. drs. Suzanne van der Woude: c.s.van.der.woude@pl.hanze.nl.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info.

Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Afstuderen, Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Sociaal Gezond en Inclusief Vacature Tags: pgb en vn verdrag Opleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature