Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
15 sep 2020

Biobased Opdracht 18: Biobased economy en kansen voor de boer

Gebiedscoöperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Kansen voor biobased economy in Noord-Nederland

De onderzoeksvragen rond biobased ondernemen gaan in op de onbekendheid van de (technische) mogelijkheden, het gebrek aan voorbeelden en ervaring (geen bestaande markt, pilots), de belemmeringen (regels en bestaande lobbies) en het ondernemerschap (onzekerheden en risico’s).

De vragen richten zich op:

Welke duurzame oplossingen zijn er voor bestaande biobased uitdagingen?

  • Het in kaart brengen van alle biomassa / grondstoffen stromen in het stedelijk veld Groningen
  • Huidige initiatieven die zich bezig houden met het verwaarden van biomassa / grondstoffen in het stedelijk veld Groningen
  • Hoe kan beschikbare kennis het beste worden gevaloriseerd en toepasbaar
    gemaakt?
  • Welke innovatiepraktijken leiden tot biobased ondernemerschap?
  • Welke bedrijven kunnen profiteren van de kansen in de biobased economy
  • Eventueel businesscase Alginaat uitwerken
  • Eventueel businesscase Schimmels uitwerken

De biobased economy in Noord-Nederland is kansrijk. De aanwezigheid van goede zeehavens, een chemie- en kunststoffencluster en veel grondstoffen zorgen ervoor dat het Noorden een grootschalige producent en leverancier kan worden van hernieuwbare grondstoffen voor de regionale productie van ‘groene’ chemicaliën, kunststoffen en veevoeder-eiwit. Dat blijkt uit het rapport ‘Noord4Bio’ dat onlangs is aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer.

De gebiedscooperatie Westerkwartier heeft met een aantal ondernemers het bedrijf Green North opgericht. Het bedrijf richt zich op de biobased mogelijkheden van Miscanthus

De onderzoekers stellen dat het Noorden moet gaan samenwerken met de Duitse grensregio Weser Ems. Uiteindelijk liggen er dan in negen clusters flinke kansen voor de regio. Kansen die ontstaan door de aanwezige kennis te combineren met een unieke combinatie van goede zeehavens, een chemie- en kunststoffencluster in zowel Delfzijl als Emmen en een sterk ontwikkelde akkerbouw en veehouderij.

Volgens Errit Bekkering, Business Development Manager bij de NOM en Greenlincs (netwerk voor ondernemers in de Agrifood & Biobased Economy in Noord-Nederland), ontstaan er concrete mogelijkheden om de relatief kleine chemieclusters in het gebied te laten groeien met de productie van biobased chemische bouwstenen en processen. Dat zorgt ervoor dat het Noorden een flink woordje gaat meespreken op het gebied van bio-plastics en andere biobased materialen. Bovendien kan er voldoende eiwit voor diervoeder worden geproduceerd en dat verkleint het mestprobleem.

http://www.strawberryfields.nu/projecten/north4bio/

http://www.rug.nl/about-us/organization/bureau-of-the-university/biobased-economy-final.pdf

http://www.greenlincs.nl/wp-content/uploads/2015/06/Noord4Bio-Eindrapport-met-bijlagen.pdf

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Biobased Opleiding: Agrotechniek, Bedrijfskunde/Bedrijfskunde en Bio-informatica

Eindeloos.

86 totaal bekeken, 0 vandaag

Solliciteer op deze vacature