Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
11 jan 2022

Duurzaam cooperatief ondernemen Businessmodel Marketing Student Office (MSO) Westerkwartier (2021/20)

Wobbe Reindersma  Overal


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is open.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/09/2022

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Media Coöperatie en Werkvorm: Innovation Lab Marketing. Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen en Marketing/communicatie.

Opdracht omschrijving:

Businessmodel Marketing Student Office (MSO) Westerkwartier (2021/20)

Aanleiding

De GCWK is voortdurend aan het onderzoeken hoe de de dienstverlening aan de leden kan worden verbeterd. Zo is het idee ontstaan  leden een totaalpakket aan diensten aan te bieden van verschillende offices.  Deze offices worden gerund door studenten en zijn start-ups binnen de GCWK.  De offices werken multidisciplinair en richten zich op verschillende thema’s:

 • FEM
 • Food & Health (Foodhub)
 • Landscape
 • International Business
 • HRM Payroll & Personeel
 • Media
 • Legal

Het MSO richt zich met name op het ontwikkelen van marketingplannen voor leden en ondernemers in de regio Westerkwartier

 • Doel: ondersteuning bieden aan ondernemers;
 • Samenwerking Hanzehogeschool;
 • Het bieden van een totaalpakket aan diensten van verschillende offices.
 • Laagdrempelig advies voor kleine ondernemingen.

Wat ga je doen?

Verschillende schools van de Hanzehogeschool gaan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het FSO

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

 • Maken waardepropositie MSO/ welke vraag is er vanuit ondernemers uit de regio
 • Uitwerken businesscase/ verdienmodel
 • Juridische rechtsvorm kiezen
 • Marketingplan maken
 • Publiciteitscampagne opzetten
 • Inrichten organisatiestructuur en administratieve organisatie/ processen

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:

Action Lab BedrijfskundeFlexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) 

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

 • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
 • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Media Coöperatie en Werkvorm: Innovation Lab Marketing. Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen en Marketing/communicatie.

Solliciteer op deze vacature