Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
22 jun 2020

Regionale Voedselketens Campagne toepassingen Bierbostel voor ‘brouwerij Vrolijcke Joncker’

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Zevenhuizen, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: Brouwerij Vrolijcke Joncker en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Regionale Voedselketens Opleiding: Communication & Multimedia Design en Media, Informatie en Communicatie

Opdracht omschrijving:

Campagne toepassingen Bierbostel voor ‘brouwerij Vrolijcke Joncker’

Aanleiding/probleemstelling

Jacob van der Werk is eigenaar van brouwerij ‘Vrolijcke Joncker’, die hij samen eerst hobbymatig met zijn vrouw Gea runde en vanaf 2016 met een officiële erkenning. Vanuit dit bedrijf ontwikkelde hij, met morele steun van de vier voormalige gemeenten in het Westerkwartier, samen met een werkgroep een kwartet biersoorten.  Jacob onderschrijft de missie en visie van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) en wil graag samen met de GCWK zijn brouwerij verder ontwikkelen. Het accent ligt daarbij op het inrichten van de korte keten rond brouwerij ‘Vrolijcke Joncker’.

Bierbostel is van oudsher een afvalproduct van brouwerijen. Het wordt momenteel vooral gebruikt als veevoeder. Maar er zijn andere toepassingen mogelijk, waarmee meer waarde wordt gecreëerd in de keten.

Brood dat wordt gebakken met bierbostel wordt bijvoorbeeld steeds populairder. Door bierbostel bij een lokale brouwer op te halen, krijgt het eindproduct een regionaal karakter.  Het hergebruiken van bierbostel in levensmiddelen gaat naar verwachting een sterke vlucht nemen.

Wat ga je doen?

Je gaat een campagne bedenken om de toepassingen an bierbostel in voedsel meer onder de aandacht te brengen

Raadpleeg samenwerking Brouwerij Vrolijcke Joncker voor meer opdrachten/onderzoeksvragen.

 

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied. Met de samenwerking met brouwerij ‘Vrolijcke Joncker’ zetten we een belangrijke stap in het versterken van deze regionale samenwerking. We kunnen voor andere brouwerijen een rol te spelen in het beantwoorden van kennisvragen. En door ze te laten participeren in brouwerij ‘Vrolijcke Joncker’. Ook kunnen zij gebruik maken van de opbrengsten van de onderzoeken. Het telen van hop is een mooi voorbeeld van innovatie van de landbouwsector. De hopteelt is bijvoorbeeld weer terug van weggeweest en het is goed om te zien dat het hele productieproces nu in dezelfde regio plaats kan vinden. Van het telen  tot het verwerken van de hop door de plaatselijke bierbrouwerij ontstaat er een krachtig nieuw product uit de regio.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor: Media, Informatie en Communicatie

 

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Frony Babois/ Maarten Groenveld

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: brouwerij ‘Vrolijcke Joncker’

impressie brouwerij

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Campagne Bierbostel
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature