Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
12 okt 2021

Duurzaam cooperatief ondernemen Conscious businessmodellen

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/09/2022

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen.

Opdracht omschrijving:

Conscious businessmodellen

Aanleiding

Het kapitalisme heeft zijn gebreken. Het heeft voor een ongekende groei van welvaart gezorgd maar ook voor enorme verschillen in rijkdom. De groei is bereikt door uitbuiting van de planeet en grote bevolkingsgroepen. Steeds meer bedrijven werken ‘Conscious’ en realiseren een verrassend positieve groei in winst en welzijn. Groter dan vergelijkbare bedrijven die niet zo werken. Deze ontwikkeling naar ‘Conscious Capitalism’ tilt de mensheid naar een hoger welzijns- en welvaartsniveau en draagt bij aan een gezonde aarde.
 
Onze belangrijkste focus is het MKB en familiebedrijven. Hier kan verandering het snelst en het meest duurzaam gerealiseerd kan worden. “Kleine en middelgrote ondernemingen spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Vrijwel alle activiteiten in Nederland vallen onder het MKB. Zij bieden werkgelegenheid (70% = 4,38 miljoen mensen in 2019) en zijn verantwoordelijk voor 62% van de toegevoegde waarde binnen de economie.”  
 
15% van de MKB-bedrijven in Nederland heeft de potentie zich snel tot een Conscious Business te ontwikkelen, is de inschatting. De positieve impact die zij daarmee voor al hun stakeholders hebben, leidt tot een sneeuwbaleffect dat zorgt voor duurzame, onomkeerbare verandering.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is conscious business?
  • Hoe ver zijn we als GCWK?
  • Welke stappen moeten we nog nemen

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek:

Zie hiervoor ook: actie-onderzoek.

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Deze opdracht is geschikt voor:  

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
  • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen.

Solliciteer op deze vacature