Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
10 jun 2021

Duurzaam cooperatief ondernemen Contracten samenwerkingspartners/project WIZ (2021/2/niet multidisciplinair)

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Overal

Status Opdracht:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn. Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen.

Opdracht omschrijving:

Contracten samenwerkingspartners (2021/2/niet multidisciplinair)

Aanleiding

De GCWK werkt samen met veel partijen. Zo zijn er samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven, maar ook afspraken met personen, zoals ZZP-ers, werkzoekenden, mensen ‘in between jobs’, mensen die een werkervarings- of een reintegratieplek zoeken. Voor al deze doelgroepen zijn er mogelijkheden om binnen de missie en visie van de GCWK eigen projecten te ontwikkelen.We hanteren hiervoor binnen de GCWK het begrip ‘zelf-starter’. Je gaat als ‘zelf-starter’ met de GCWK en haar partners op zoek naar een verdienmodel voor je plannen.

We werken volgens het principe van co-creatie, waarin we gezamenlijk werken aan de oplossing van regionale uitdagingen. Met de kandidaten gaan we in gesprek over wat je komt ‘halen’ en ‘brengen’.  Lees ook het verhaal van onze collega Stephanie van der Hoeven.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe is de arbeidsrechtelijke verhouding tussen de GCWK en de verschillende doelgroepen
  • Hoe zien de arbeidsvoorwaarden van deze doelgroepen eruit er vanuit gaande dat we ondernemerschap van de deelnemers verwachten
  • Welke risico’s zijn er voor werknemer en werkgever
  • Hoe kunnen de hierbij inhoud geven aan het begrip ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied. In het kader van Workcept willen we iedereen op de arbeidsmarkt een kans geven. De GCWK biedt mensen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:

Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature