Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
15 sep 2020

Landschap/Natuur/Water en Bodem Opdracht 2: De prijs van eco-systeemdiensten als culturele diensten en ondersteunende diensten

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

De prijs van maatschappelijke diensten

Aanleiding

De regio Westerkwartier staat voor een grote opgaven op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid, circulaire economie, biodiversiteit en energie. Dit vraagt dat de domeinen landbouw, natuur, milieu, leefomgeving en water samen opgepakt worden. Hiervoor is het programma Westerkwartier natuurinclusief ontstaan, waarbij we samenwerken met overheidsinstellingen, waterschap, landbouwcollectieven  en natuurbeheerorganisaties.

Natuur levert geld op, maar dat geld komt lang niet altijd bij natuurbeheerders terecht. Daarom wordt er op dit moment hard gewerkt aan nieuwe verdienmodellen voor het natuurbeheer, zodat natuur en landschap in te toekomst behouden blijven.

Vaak hangen deze verdienmodellen samen met zogeheten ecosysteemdiensten, oftewel de functies van de natuur.

Er zijn vier soorten ecosysteemdiensten te onderscheiden:

  1. Productiediensten: de natuur levert hout en voedsel
  2. Regulerende diensten: regulatie van onder andere water en klimaat
  3. Culturele diensten: de natuur biedt recreatiemogelijkheden
  4. Ondersteunende diensten: de natuur zorgt voor afdoende stikstof en koolstof

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke mogelijke verdienmodellen zijn er voor culturele diensten en ondersteunende diensten?
  • Hoe kun je verschillende groene en blauwe diensten uitdrukken in waarden voor instanties?

Waarom willen we dit?

Landbouw heeft een grote impact op de natuur, waarbij zij dit ook positief kunnen benaderen. Echter worden zij momenteel grotendeels betaalt voor hun primaire productie in plaats van ook hun maatschappelijke impact. Deze willen wij graag meer onder de aandacht brengen, waardoor één integraal systeem kan ontstaan

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Stephanie van der Hoeven

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) Vacature thema’s: Landschap/Natuur/Water en Bodem

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature