Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
13 mei 2020

Sterk Techniek Onderwijs De rol van leerling- en omgevingskenmerken in vmbo bij de keuze voor techniek

Wobbe Reindersma Overal

Status Opdracht:

Vacature Categories: IWP Noordhorn en Sterk Techniek Onderwijs Westerkwartier en Noordenveld. Vacature thema’s: Sterk Techniek Onderwijs en Workcept/Inclusieve Arbeidsmarkt. Opleiding: Bedrijfskunde/Bedrijfskunde, Bedrijfskunde/HRM, Facility Management, Finance & Control (Bedrijfseconomie), Finance, Tax and Advice, Human Resource Management en Social Work.

Opdracht omschrijving:

De rol van leerling- en omgevingskenmerken in vmbo bij de keuze voor techniek

Aanleiding/probleemstelling

Dat techniek een (te) weinig gekozen sector is in het voortgezet onderwijs is geen nieuws. De technische sector heeft te kampen met een imago van vies en zwaar werk en een smal carrièrepad en wordt door zowel meisjes  als etnische minderheden minder vaak gezien als een mogelijk interessante beroepskeuze. De verwachting is dat de vraag naar (jong opgeleide) technici  zal blijven stijgen. Meerdere redenen dus voor de techniek-branche om ervoor te zorgen dat de toevoer van jonge vakmensen via het vmbo in stand blijft of zelfs gaat toenemen. Een belangrijke vraag hierbij is hoe bij jongeren opleidings- en beroepskeuzes tot stand komen. Hoe zorg je ervoor dat jongeren gedurende hun opleidingstraject kiezen voor een technische opleiding en uitstromen in een technisch beroep? Het is een ingewikkeld proces om te komen tot een goede opleidingskeuze: het vraagt om kritisch en rationeel nadenken over je toekomstige loopbaan en welke competenties daarvoor nodig zijn. De meeste leerlingen laten zich echter niet leiden door zorgvuldig overwogen toekomstplannen, maar door gevoel, vage ideeën over toekomstige bezigheden, en ambities die ze zelf niet altijd even helder hebben. Bij het maken van een keuze voor een opleiding laten jongeren zich leiden door de vraag in welke vakken ze goed zijn en of ze ‘iets met het vak hebben. Een tweede belangrijke factor is het beeld dat de jongere heeft van de arbeidsmarktperspectieven van de betreffende opleiding. Het keuzeproces speelt zich af in een complexe omgeving waarin verschillende actoren invloed uitoefenen. Ouders hebben volgens de leerlingen zelf de grootste invloed op de studiekeuze, gevolgd door – in volgorde van belangrijkheid – mensen uit de praktijk, docenten, de mentor, vrienden en klasgenoten.

Wat ga je doen?

Je gaat de volgende zaken onderzoeken:

  • Hoe verloopt bij vmbo-leerlingen het keuzeproces voor een (technische) vervolgopleiding, en wat is de invloed hierop van de sociale omgeving, bestaande uit peers, ouders, docenten?
  • Op welke wijze is dit keuzeproces te beïnvloeden, zodanig dat vaker voor een technische vervolgopleiding wordt gekozen?

Waarom willen we dit?

De opdracht vanuit het project ‘Sterk Techniek Onderwijs’ is het stimuleren van de keuze van leerlingen voor technische beroepen. Als deelnemer aan het project onderschrijven we deze doelstelling.

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde uitleg vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor Action Lab BedrijfskundeFlexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interssant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek. Verder presenteer je je bevindingen in een werkconferentie aan de betrokken stakeholders en maak je een flyer of een video-impressie van je onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature