Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
25 mei 2020

Klimaatadaptatie Decentraal sturen op klimaatadaptief bouwen en inrichten

Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Decentraal sturen op klimaatadaptief bouwen en inrichten

 

Aanleiding/probleemstelling

Het klimaat verandert en weers-extremen nemen toe. Het weer vertoont meer extreme regenval, hardere stormen, grotere periodes van droogte en hitte en de zeespiegel stijgt. Door klimaatverandering gaat de ruimtelijke inrichting in ons land steeds meer knellen. Het is van belang dat Nederland zich tijdig aanpast en voorbereidt op klimaatverandering om schade, overlast en slachtoffers te voorkomen. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen willen Nederland daarom klimaatbestendig inrichten. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat juridische belemmeringen voor klimaat-adaptatief bouwen worden weggenomen en juridische kansen om klimaat-adaptatief te bouwen te benutten.

Het huidige wettelijke stelsel bevat al veel mogelijkheden om klimaat-adaptief bouwen en inrichten juridisch te borgen. Vooral gemeentes kunnen al heel veel vastleggen en regelen in hun beleid en ruimtelijke plannen. In de praktijk wordt hier echter nog maar weinig gebruik van gemaakt. Dat komt onder meer omdat de kennis over wat juridisch wel en niet mogelijk is, niet altijd aanwezig is.

Wat ga je doen?

Je beantwoordt de volgende vraag:

  • welke mogelijkheden zijn er voor het borgen van klimaatadaptatie in het huidige en het toekomstige recht

Waarom willen we dit?

Er is weinig bekend hoe we klimaatadaptatie juridisch richting kunnen geven. Hierdoor worden niet alle kansen en mogelijkheden benut. De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde uitleg vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interssant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek. Verder presenteer je je bevindingen in een werkconferentie aan de betrokken stakeholders en maak je een flyer of een video-impressie van je onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Klimaatadaptatie Opleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature