Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
8 jun 2020

Regionale Voedselketens Diervoeder-wetgeving en certificering

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Diervoeder-wetgeving en certificering

Aanleiding

Een aantal melkveehouders doen in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier een proef met meer proteïnerijk en meer eiwitrijk veevoer. Gecombineerd met een ander voedingsschema voor koeien moet dit zorgen voor een lagere stikstof-uitstoot. De koeien van deze melkveehouders worden de komende maanden gevoerd met een natuurlijk voedingssupplement. Na acht maanden moet dan duidelijk worden in hoeverre dit de gezondheid van de dieren verbetert en welk effect het heeft op de vlees- en melkproductie en de stikstof-uitstoot.

Het voer dat de koeien nu nog krijgen bevat over het algemeen veel eiwitrijke soja en dat zorgt voor extra stikstof-uitstoot. Verreweg de meeste soja wordt geteeld voor veevoer. De ruimte die nodig is voor deze teelt in Zuid-Amerika gaat vaak ten koste van het oerwoud of andere natuur. Niet-duurzaam geteelde soja zorgt voor ontbossing, verwoestijning en erosie. Verwachting is dat koeien met het voedingssupplement minder soja hoeven te eten, waardoor ze minder stikstof uitstoten. Daarmee draagt dit veevoer bij een een duurzame wereld.

Mocht de proef positief verlopen, dan wordt de mogelijkheid onderzocht om het voedingssupplement lokaal te produceren. Dat zou mogelijk kunnen leiden tot een nieuwe inkomstenbron voor het Westerkwartier.

De Europese Algemene Levensmiddelen Verordening (178/2002) biedt het wettelijk kader voor bedrijven die diervoeders produceren, vervaardigen, verwerken, opslaan, vervoeren of distribueren. De wettelijke verantwoordelijkheid en verplichtingen houden in dat diervoeders voldoen aan de voorschriften van de levensmiddelenwetgeving en veilig zijn. Het is niet toegestaan onveilige diervoeders in de handel te brengen of te voeren aan dieren die worden gehouden voor voedselproductie. Hierbij beschouwt de wet diervoeders onveilig voor gebruik als ze nadelige effecten hebben op de dierlijke of menselijke gezondheid. Of als ze levensmiddelen die uit het dier komen dat voedsel produceert, onveilig maken voor menselijke consumptie. De wet geeft verder voorschriften voor traceerbaarheid van diervoeders en vereiste maatregelen als een diervoeder onveilig blijkt te zijn: uit de handel nemen, vernietigen en melding maken bij de NVWA.

 

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe is de wetgeving rond de veevoeder-keten (productie/ handel of mengen van diervoeder)?
  • Welke regels gelden m.b.t. dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid en milieu.
  • Welke regelgeving geldt voor nieuwe veevoeders die op de markt worden gebracht?
  • Breng het proces voor toelating van een nieuw diervoeder in kaart.
  • Welke instanties zijn betrokken bij dit proces en wat is hun rol?
  • Wat zijn de juridische implicaties van GMP plus?

 

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) 

 

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Stephanie van der Hoeven

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Regionale Voedselketens Opleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature