Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
4 jan 2022

Regionale Voedselketens Doorontwikkeling en herprofilering streekproductenmarkt Nienoord

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Leek, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: Innovation Lab FEM en Innovation Lab Marketing. Vacature thema’s: Regionale Voedselketens.

Opdracht omschrijving:

Doorontwikkeling en herprofilering streekproductenmarkt Nienoord

Status opdracht

Deze opdracht staat open vanaf 01/02/2022 voor de volgende opleidingen/werkvormen:  Innovation Lab FEMInnovation Lab Marketing

Aanleiding

In de agrarische sector vindt een transitie plaats. Er is steeds meer aandacht voor regionale landbouw, streekproducten, direct kopen bij de boer en stadslandbouw. Het platteland en de stad zijn ver uit elkaar gegroeid, maar de laatste twintig jaar komen het stadsleven en het plattelandsleven weer dichter bij elkaar. Streekproducten worden niet alleen aangeboden op streekmarkten maar ook steeds meer in supermarkten. Een andere trend is dat consumenten steeds meer belangstelling hebben voor biologische producten. Hoe kan de streekproductenmarkt Nienoord inspelen op deze nieuwe ontwikkeling. Gelden de uitgangspunten, waarmee de markt ooit is gestart nog steeds? En hoe kunnen we de markt aantrekkelijker maken.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

 • Gelden de uitgangspunten, waarmee de markt ooit is gestart nog steeds?
 • Moet er bijvoorbeeld een vertaalslag gemaakt worden naar een biologische streekmarkt?
 • Hoe kan d.m.v. groei, herprofilering en professionalisering het bestaansrecht van de streekproductenmarkt garanderen?
 • Doorlichten van de organisatie op financieel, organisatorisch en marketing gebied.
 • Onderzoek naar communicatie naar doelgroepen
 • Welke stakeholders zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
 • Welke best-practices zijn er?
 • Welke mogelijkheden voor financiering/subsidie zijn er?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek:

 • Maken van een prototype/of uitwerken van een concept;
 • Maken van een serious game;
 • Maken van een film of animatie;
 • Maken van een website of het leveren van ideeën voor een website;
 • Uitvoeren (marketing-) campagne;
 • Doen van een interventie. Een interventie is: één of een serie geplande veranderingsactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten;
 • Maken van een opdracht voor Challenge the Future
 • Realiseren van input voor je project. Bijvoorbeeld:
  • Subsidieaanvraag;
  • Proefinstallatie leverancier (software of apparatuur);
  • Workshop leverancier;
 • Eén of meerdere leads voor je nieuwe businessmodel realiseren
 • Een of eerdere relevante vervolgopdrachten beschrijven
 • Organiseren van een afsluitende werkconferentie met stakeholders
 • Uitnodigen van een spreker. Dit kan iemand uit het werkveld zijn, maar ook ook een onderzoeker of lector van je school. Of iemand, die je hebt geinterviewed over je onderwerp;

Zie hiervoor ook: actie-onderzoek.

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: Streekproductenmarkt Nienoord

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

 • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
 • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
 • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature