Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
11 nov 2020

Leven lang leren en ontwikkelen De INA-app: word onderdeel van de oplossing

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Doorontwikkeling INA-app

Aanleiding

De INA-app bestaat sinds 2019. INA staat voor Innovatie Netwerk App; een online platform waar vraag en aanbod samenkomen en netwerken en organisaties met elkaar worden verbonden. De bedoeling van de app is het delen met elkaar, het leren van elkaar en het samen ontwikkelen van toekomstgericht onderwijs. De INA-app is ontstaan uit een hackaton voor studenten en is daarna verder ontwikkeld tot een volwaardige app in de appstore van Google en Apple.

De app is niet bekend in de regio. Dit betekent dat er momenteel er weinig content op de app aanwezig is. Ook zijn er weinig gebruikers en is er dus weinig verkeer op de app. Er vindt momenteel geen content-beheer plaats. Hierdoor staat er sterk verouderde informatie. Met een aantal organisatorische aanpassingen kunnen we deze problemen snel het hoofd bieden en meer verkeer genereren op het platform.

Download hier de INA-app.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

Studenten IFC:

 • Hoe zien samenwerkingsverbanden op basis van co-creatie en waarde-uitwisseling er in het buitenland uit?
 • In hoeverre zijn deze samenwerkingsverbanden cultureel bepaald?
 • Wat kunnen we leren van deze best-practices?
 • Wat zijn de waarde-proposities van deze best-practices en in hoeverre voldoen deze aan de criteria voor co-creatie (ook op basis van maatschappelijke impact)
 • Hoe kan de businesscase van de INA-app er uit zien

Overig onderzoek

 • Onderzoek door studenten van diverse opleidingen (MBO/HBO) naar de businesscase en de waarde-propositie van de app
 • Maken communicatieplan INA-app
 • Onderzoek naar passende leerlijnen voor thema’s als voedseleducatie vanaf kinderopvang tot universitair
 • Maken communicatieplan INA-app
 • Welke content-strategie helpt bij het vertalen van de doelstellingen van de INA-app
 • Hoe richten we onze content-management in: plannen, ontwikkelen, beheren, distribueren, evalueren en behouden van content?
 • Hoe richten we onze content-governance in: content-processen en content-organisatie?
 • Hoe kunnen we de resultaten van onze website meten/ wat is de meerwaarde van de content?
 • Prototype doorontwikkeling app door student ‘interaction design’
 • Hoe zit de busines-case er uit voor samenwerking met Noord-Duitsland. Wat zijn de juridische belemmeringen?

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied. Lees hier meer over onze werkwijze.

Onze ambitie is om de de INA-app binnen drie jaar uit te bouwen tot een toonaangevende app die vraag en aanbod in het leer-ecosysteem van de regio weergeeft en ondersteunt. Een ecosysteem, waarin we bestaande initiatieven willen combineren met nieuwe initiatieven. Dit alles gericht op samen leren, samen werken, samen innoveren in ‘leergroepen’ die aan de slag gaan met actuele maatschappelijke opgaven. Met een leer-ecosysteem wordt een aanpak neergezet, die aansluit bij nieuwe opvattingen van een ‘leven lang leren en ontwikkelen’ en worden duurzame sector-overschrijdende doelstellingen opgepakt waarmee educatie, wetenschap en techniek in direct verband worden gebracht met onze burgers van de toekomst. Deelnemers worden onderdeel van de oplossing.

Een groot complex ‘vraagstuk’ wordt uiteengerafeld in meerdere opdrachten van eenvoudig en monodisciplinair (1 student) tot complex, multi-level, multidisciplinair en aangeboden in doorlopende leerlijnen.

Zo kunnen we de INA-app  ombouwen tot een duurzame marktplaats. Vraag en aanbod op onze thema’s koppelen. Een plek waar je in de toekomst betaalt met circulair geld en waar verder een waarde-uitwisseling in de keten plaatsvindt van kennis, arbeid, hardware, software, financiering, subsidies, data, grond, voedsel, grondstoffen/ reststromen etc..

 

 

 

 

Maatschappelijke impact

De INA-app geeft iedereen toegang tot het regionale leer-ecosysteem. De INA-app ondersteunt daarmee actief de inclusieve waarden in de samenleving. De INA-app is laagdrempelig. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de projecten in de app en gemakkelijk in gesprek gaan met opdrachtgevers.

Even een paar voorbeelden:

Je zoekt als basisschool een interessant project m.b.t. voedseleducatie. Via de app bieden we dit in samenwerking met onze partner ‘De Nieuwe Leefstijl’ aan. We zorgen ook dat dit project onderdeel uitmaakt van een leerlijn waarbij MBO en HBO leerlingen bijvoorbeeld onderzoek doen naar duurzame regionale voedselketens. Daarnaast begeleiden ze bassischool-leerlingen bij hun opdracht over voedseleducatie. Door onze intensieve samenwerking met boeren in de regio kunnen we aan het project een bezoek aan een boerderij koppelen. Leerlingen kunnen zien hoe voedsel geproduceerd wordt en hoe het smaakt.

Je wilt je omscholen, maar je weet nog niet exact wat je wilt doen. Misschien ben je op zoek naar iets dat aansluit op je huidige (werk)ervaring? Misschien wil je wel compleet iets anders doen, maar je weet nog niet wat? De INA-app kan de ingang zijn naar entree-onderwijs waar je klaar wordt gestoomd voor een baan of toelating tot het MBO. De GCWK werkt hiertoe samen met de Culinaire Vakschool in Groningen.

Wil je naast je studie of werk een maatschappelijke bijdrage leveren, je talenten ontwikkelen, je netwerk vergroten en daarmee werken aan je cv? Of wil je jouw leerlingen een onvergetelijke en leerzame ervaring bieden? In onze maatschappelijke projecten leren studenten en kinderen elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Leerlingen ontwikkelen hun talent en d.m.v. de vaardigheden van de 21e eeuw hun ideeën te realiseren

De INA-app leent zich voor diverse doelgroepen. Dit alles in het kader van ‘leven lang leren en ontwikkelen’:

 • Leerlijnen en opdrachten workshops voor primair en basisonderwijs. Voortgezet Onderwijs, Technasium, VMBO, MBO/ HBO en Universitiair.
 • Reintegratie
 • Omscholing
 • Werk zoeken
 • Herintreden
 • Talentontwikkeling

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Digital Society HubFlexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)International Business OfficeIWP NoordhornMarklinq (Lectoraat Marketing & Ondernemen), ICTMedia, Informatie en Communicatie en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

 

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

 • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
 • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Digital Society Hub, Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB), Innovationlab IFC, International Business Office, IWP Noordhorn, Marklinq (Lectoraat Marketing & Ondernemen), Media Coöperatie en Sterk Techniek Onderwijs Westerkwartier en Noordenveld Vacature thema’s: Leven lang leren en ontwikkelen Opleiding: ICT, Media, Informatie en Communicatie en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature