Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
26 nov 2021

Vitaal Platteland Dorpsmarketing Den Ham: hoe zetten we ons dorp op de kaart?

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is in gang gezet. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/03/2022

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Innovation Lab Marketing. Vacature thema’s: Vitaal Platteland.

Opdracht omschrijving:

Dorpsmarketing Den Ham: hoe zetten we ons dorp op de kaart? Village marketing Den Ham: how do we put our village on the map?

Status opdracht

Deze opdracht staat open vanaf 01/02/2022 voor de volgende opleidingen/werkvormen:

Innovation Lab Marketing

Aanleiding

Den Ham is een klein dorp dat maar weinig voorzieningen heeft. Toch is er een bloeiende gemeenschap die allerlei activiteiten ontplooit in het kader van gezellig samen zijn, maar ook in het kader van de leefbaarheid. In 2021 bestond de Vereniging Plaatselijk Nut Den Ham – Fransum 150 jaar. Door corona hebben we geen festiviteiten gehad, maar dat willen we in 2022 inhalen. Zo gaan we een wandeltocht organiseren en komt er een leuke feestdag voor inwoners en oud-inwoners. Als klein dorp moeten we altijd veel zelf doen. En, door onze ligging, vallen we vaak net tussen wal en schip: we hebben voor zaken als verkeer, wegen en water te maken met gemeente, provincie en waterschap. We zijn net te klein om zelf een vuist te maken en worden snel over het hoofd gezien. Maar – we kunnen veel en merken dat we in de omgeving in trek zijn om even bij te komen van een ommetje, met de kinderen naar de speelruit te gaan, als rustpunt voor fietstochten in het mooie Middag Humsterland. We willen graag toe naar een mooi verhaal over ons dorp – als iemand dan vraagt: wat is er te doen in Den Ham? – dat we dan een pasklaar antwoord hebben over wat ons dorp kenmerkt.

Den Ham is a small village with few facilities. Yet there is a thriving community that develops all kinds of activities in the context of socializing, but also in the context of quality of life. In 2021 the Association Local Utility Den Ham – Fransum existed 150 years. Due to corona we had no festivities, but we want to catch up in 2022. We are going to organize a walking tour and there will be a nice party for residents and former residents. As a small village we always have to do a lot ourselves. And, because of our location, we often fall between two stools: for matters such as traffic, roads and water we have to deal with the municipality, province and water board. We are just too small to make a fist for ourselves and are easily overlooked. But – we can do a lot and notice that we are popular in the area for a break from a walk, with the children to go to the playground, as a resting point for cycling in the beautiful Middag Humsterland. We would like to have a good story about our village – if someone asks: what is there to do in Den Ham? – that we then have a ready-made answer about what characterizes our village.

 Wat ga je doen?

Je gaat voor ons dorp een marketingstrategie bedenken – hoe kunnen we ons dorp op de kaart zetten? Je gaat op onderzoek uit om te bekijken wat ons dorp nu bijzonder maakt. Daarbij let je om de omgeving, de natuur, routes, maar ook op de inwoners en ondernemers.

Je resultaat is een mooie slogan voor het dorp en een logo voor de dorpsvereniging. Daarnaast lever je ons een marketingstrategie op die we kunnen inzetten rond het promoten van het dorp en geef je ons tips voor de informatie over het dorp die op de website moet komen te staan (de website is in ontwikkeling). Daarbij zorg je er ook voor dat we een verhaal/boodschap hebben om uit te dragen naar de overheden waar we mee te maken hebben.

Je gaat aan de slag met één of meerdere van de volgende vragen:

o Op zoek naar het verhaal van het dorp

o Ontwikkeling van een marketingplan voor het dorp

o Ontwikkelen logo en slogan voor het dorp en een advies voor informatie op de website

You are going to come up with a marketing strategy for our village – how can we put our village on the map? You will investigate what makes our village special. You will look at the surroundings, nature, routes, but also at the inhabitants and entrepreneurs.

Your result will be a nice slogan for the village and a logo for the village association. You will also provide us with a marketing strategy that we can use to promote the village and you will give us tips for the information about the village on the website (the website is under development). In doing so, you will also make sure that we have a story/message to convey to the authorities we are dealing with.

You will work on one or more of the following questions:

o Looking for the story of the village

o Developing a marketing plan for the village

o Developing a logo and slogan for the village and a recommendation for information on the website

 

Waarom willen we dit?

We willen als dorp niet alleen blijven hangen in het beeld van een klein dorp zonder voorzieningen, maar we willen toe naar een positief en krachtig verhaal.

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

As a village we do not want to remain stuck in the image of a small village without facilities, but we want to move towards a positive and powerful story.

The GCWK works together towards a strong, sustainable and resilient Westerkwartier. Our goal is to make the Westerkwartier region stronger, more sustainable and more resilient. We want to prepare our region for the future by finding together a good balance in economic, ecological and social areas.

The IWP Noordhorn wants to make global problems manageable on a regional level. This study contributes at the regional level to the following SDGs of the UN:

 

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Het bestuur van het Plaatselijk Nut levert een contactpersoon/opdrachtgever om de inhoudelijke zaken mee af te stemmen.

Je kunt een werkplek vinden in de innovatiewerkplaats van de gebiedscoöperatie. Daar werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een advies, logo en slogan die direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
  • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van het Plaatselijk Nut Den Ham Fransum


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.


 

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Innovation Lab Marketing. Vacature thema’s: Vitaal Platteland.

Solliciteer op deze vacature