Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
19 nov 2018

Cooperatieve Winkels Een coöperatief business model voor lokale supermarkten (reeds vervuld!!!!!)

WorkCept Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

De coöperatie

Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A. is op 12 oktober 2016 opgericht met als belangrijkste doelstelling het “in stand houden van voorzieningen” voor de dorpen Adorp, Sauwerd en groot- en klein Wetsinge. De directe reden voor de oprichting van de coöperatie was de sluiting van de dorpssupermarkt in Sauwerd. Met de coöperatie als middel en vele vrijwilligers als hulp, is de winkel geheel verbouwd, in eigendom gekomen van de coöperatie en inmiddels weer open!

De coöperatie telt inmiddels zo’n 400 leden waarmee we hebben bereikt dat 70% van de huishoudens in de dorpen lid is.

Onze coöperatie heeft een strikt maatschappelijke doelstelling – een doelstelling die gericht is op het leefbaar houden van onze dorpen. Dit doen we door voorzieningen in stand te houden (de winkel) en door onze dorpen te verduurzamen (via de SauwerderPower en Adorp Duurzaam initiatieven)

Dit is in de statuten verwoord als:

het in brede zin in stand houden van voorzieningen in de dorpen Wetsinge en Sauwerd, in het bijzonder door het (doen) exploiteren van de dorpswinkel in Sauwerd en Wetsinge, dit ter waarborging en verhoging van de leefbaarheid in de dorpen Wetsinge, Sauwerd en Adorp; en

het stimuleren van het gebruik van duurzame, al dan niet lokaal opgewekte energie in de dorpen Wetsinge, Sauwerd en Adorp, het (doen) produceren van duurzame energie in de dorpen Wetsinge, Sauwerd en Adorp, direct of indirect ten behoeve van de Leden, het collectief (doen) inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten ten behoeve van haar Leden, het bevorderen van energie- besparing door haar Leden, en in dat kader het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie.

Mocht er winst gemaakt worden door de coöperatie, dan zal de algemene vergadering (dat wil zeggen: de leden) bepalen wat er met deze winst gebeurt, met als belangrijkste beperking dat de winsten alleen kunnen worden aangewend voor de doelen die hierboven zijn genoemd. (Reitdiepdal, 2018).

De opdracht

De winkel betrekt op dit moment de meeste producten van een centrale inkooporganisatie , daarin opereren we als een individualistische organisatie. Als organisatie zien we mogelijkheden om samen met andere coöperatieve dorpswinkels onze krachten te bundelen. We zouden in dat geval als grotere entiteit kunnen opereren richting een inkooporganisatie en ook op grotere schaal bij lokale leveranciers producten inkopen.

Als organisatie zouden we een inzicht willen krijgen in de relevante partners in de regio waarmee we kunnen optrekken en in welke voordelen dit voor ons kan opleveren voor onze inkopen. Welke producten kunnen we bij welke lokale producten inkopen. Wellicht kan dit in een nieuw coöperatief georiënteerd business model inzichtelijk gemaakt worden.

Wie zoeken we?

Een student met een bedrijfskundige, bedrijfseconomische opleiding die thuis is in de wereld van business modellen en de drive heeft om nieuwe contacten te leggen en dit om te zetten in een tastbaar eindproduct.

Welk eindproduct lever je op?

We verwachten een grotendeels gevalideerd business model waarin mogelijke samenwerkingspartners en leveranciers in zijn opgenomen. Ook verwachten we een financieel inzicht die hoort bij deze samenwerking.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht voor de Gebiedscoöperatie in nauwe samenwerking met de dorpencoöperatie Reitdiepdal.

Heb je belangstelling?

Gebruik om te solliciteren de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.


 

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Cooperatieve Winkels Opleiding: Finance & Control (Bedrijfseconomie), Finance, Tax and Advice en Management van de Leefomgeving

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature