Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
25 jan 2022

Energie/Circulaire Economie Een regionale online marktplaats met maatschappelijke impact lokale producenten en consumenten (B2C)

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:

» Deze opdracht staat open vanaf:

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Action Lab Bedrijfskunde, Samenwerking: Digital Society Hub, Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Werkvorm: Innovation Lab FEM. Vacature thema’s: Energie/Circulaire Economie.

Opdracht omschrijving:

Een regionale online marktplaats met maatschappelijke impact voor lokale producenten en consumenten (B2C)/A regional online marketplace with social impact local producers and consumers (B2C)

Status opdracht

Deze opdracht staat open vanaf 01/01/2022 voor de volgende opleidingen/werkvormen: Action Lab BedrijfskundeDigital Society HubFlexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)Innovation Lab FEM en Innovation Lab Marketing

Aanleiding

Online marketplaces bestaan al jaren, maar de invloed van een online marketplace wordt steeds beter zichtbaar. Een online marketplace (ook wel een marktplaats/ online platform genoemd) is een B2C/B2B e-commerceplatform (een website of applicatie) waar third parties (externe verkopers) de mogelijkheid krijgen om hun assortiment te plaatsen en te verkopen via dit e-commerce-platform.

Het huidige markt van voedsel in de regio is momenteel een gefragmenteerde markt waarin vraag en aanbod elkaar lastig kunnen vinden. Er zijn veel aanbieders en initiatieven actief, die feitelijk al fungeren als marktplaats, alleen dan niet digitaal. Voor dit soort partijen zou er een enorme kans liggen om, via een online marktplaats, veel meer partijen aan elkaar te verbinden.

Zie ook de volgende initiatieven van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier:

Online marketplaces have been around for years, but the influence of an online marketplace is becoming more visible. An online marketplace (also called a marketplace/ online platform) is a B2C/B2B e-commerce platform (a website or application) where third parties (external sellers) are given the opportunity to post and sell their assortment through this e-commerce platform.

The current market of food in the region is currently a fragmented market where supply and demand have difficulty finding each other. There are many providers and initiatives active, which in fact already function as a marketplace, only not digitally. For these types of parties there would be a huge opportunity to connect many more parties through an online marketplace.

See also the following initiatives of the Gebiedscoöperatie Westerkwartier:

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

 • Welke vorm?
 • Welke niche?
 • Niche platform of een breed platform?
 • Welke doelgroepen (bijvoorbeeld Groningers, die naar het buitenland zijn geëmigreerd/ heritage marketing)?
 • Welk verdienmodel?
 • Welke infrastructuur kies je?
 • Welke vergunningen zijn nodig
 • Welke partijen en stakeholders zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
 • Hoe kunnen we maatschappelijke impact realiseren in de marktplaats (fair pricing)
 • Welke betaalstrategie?
 • Welke best-practices zijn er regionaal? Op welke thema’s zijn er al marktplaatsen op regionaal nivo?
 • Is een marktplaats op regionaal nivo haalbaar
 • Succesfactoren marktplaatsen
 • Zelf ontwikkelen of aansluiten bij bestaand initiatief
 • Welke mogelijkheden voor financiering/subsidie zijn er voor de ontwikkeling van een regionaal platform

You will work on one or more of the following research questions:

 • What form?
 • What niche?
 • Niche platform or broad platform?
 • Which target groups (e.g. Groningers, who emigrated abroad/ heritage marketing)?
 • Which earnings model?
 • What infrastructure do you choose?
 • What permits are needed?
 • Which parties and stakeholders are involved and what are their interests?
 • How can we realize social impact in the marketplace (fair pricing)?
 • Which payment strategy?
 • What best practices are there regionally? On which topics are there already marketplaces on a regional level?
 • Is a marketplace on a regional level feasible?
 • Marketplace Success Factors
 • Develop your own or join an existing initiative
 • What funding/subsidy options are available for the development of a regional platform?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek:

 • Maken van een prototype/of uitwerken van een concept;
 • Maken van een serious game;
 • Maken van een film of animatie;
 • Maken van een website of het leveren van ideeën voor een website;
 • Uitvoeren (marketing-) campagne;
 • Doen van een interventie. Een interventie is: één of een serie geplande veranderingsactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten;
 • Maken van een opdracht voor Challenge the Future
 • Realiseren van input voor je project. Bijvoorbeeld:
  • Subsidieaanvraag;
  • Proefinstallatie leverancier (software of apparatuur);
  • Workshop leverancier;
 • Eén of meerdere leads voor je nieuwe businessmodel realiseren
 • Een of eerdere relevante vervolgopdrachten beschrijven
 • Organiseren van een afsluitende werkconferentie met stakeholders
 • Uitnodigen van een spreker. Dit kan iemand uit het werkveld zijn, maar ook ook een onderzoeker of lector van je school. Of iemand, die je hebt geinterviewed over je onderwerp;

Zie hiervoor ook: actie-onderzoek.

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

The GCWK works together towards a strong, sustainable and resilient Westerkwartier. Our goal is to make the Westerkwartier region stronger, more sustainable and more resilient. We want to prepare our region for the future by finding together a good balance in economic, ecological and social areas.

The IWP Noordhorn wants to make global problems manageable on a regional level. This study contributes at the regional level to the following SDGs of the UN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

 • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
 • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
 • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Action Lab Bedrijfskunde, Samenwerking: Digital Society Hub, Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Werkvorm: Innovation Lab FEM. Vacature thema’s: Energie/Circulaire Economie.

Solliciteer op deze vacature