Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
19 nov 2018

Cooperatieve Winkels Fiscaal advies voor de coöperatie

WorkCept Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

De coöperatie

Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A. is op 12 oktober 2016 opgericht met als belangrijkste doelstelling het “in stand houden van voorzieningen” voor de dorpen Adorp, Sauwerd en groot- en klein Wetsinge. De directe reden voor de oprichting van de coöperatie was de sluiting van de dorpssupermarkt in Sauwerd. Met de coöperatie als middel en vele vrijwilligers als hulp, is de winkel geheel verbouwd, in eigendom gekomen van de coöperatie en inmiddels weer open!

De coöperatie telt inmiddels zo’n 400 leden waarmee we hebben bereikt dat 70% van de huishoudens in de dorpen lid is.

Onze coöperatie heeft een strikt maatschappelijke doelstelling – een doelstelling die gericht is op het leefbaar houden van onze dorpen. Dit doen we door voorzieningen in stand te houden (de winkel) en door onze dorpen te verduurzamen (via de SauwerderPower en Adorp Duurzaam initiatieven)

Dit is in de statuten verwoord als:

het in brede zin in stand houden van voorzieningen in de dorpen Wetsinge en Sauwerd, in het bijzonder door het (doen) exploiteren van de dorpswinkel in Sauwerd en Wetsinge, dit ter waarborging en verhoging van de leefbaarheid in de dorpen Wetsinge, Sauwerd en Adorp; en

het stimuleren van het gebruik van duurzame, al dan niet lokaal opgewekte energie in de dorpen Wetsinge, Sauwerd en Adorp, het (doen) produceren van duurzame energie in de dorpen Wetsinge, Sauwerd en Adorp, direct of indirect ten behoeve van de Leden, het collectief (doen) inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten ten behoeve van haar Leden, het bevorderen van energie- besparing door haar Leden, en in dat kader het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie.

Mocht er winst gemaakt worden door de coöperatie, dan zal de algemene vergadering (dat wil zeggen: de leden) bepalen wat er met deze winst gebeurt, met als belangrijkste beperking dat de winsten alleen kunnen worden aangewend voor de doelen die hierboven zijn genoemd. (Reitdiepdal, 2018).

De opdracht

Als coöperatie zijn we enig aandeelhouder van de Dorpswinkel in Sauwerd welke een B.v. is. Tevens zijn er gedachten om nauwer samen te gaan werken met de dorpsvereniging in het dorp. Hierdoor zijn we opzoek naar de meest optimale juridische vormen die onze organisaties aan zouden moeten nemen om het financiële resultaat zo veel mogelijk terug te laten vloeien naar de maatschappelijke doelen die we als coöperatie nastreven, de leefbaarheid van het Reitdiepdal.

Wie zoeken we?

Een student FRE/FTA of een student met een juridische opleiding. We verwachten dat je zowel juridisch als financieel een goede bijdrage kan leveren op dit vraagstuk.

Welk eindproduct lever je op?

We verwachten dat jij vanuit de theorie een onderbouwing levert over hoe onze organisaties ingeschreven zouden moeten staan. Wellicht kan je enkele scenario’s opstellen. Vervolgens zouden we ook een financieel inzicht willen hebben in deze opgestelde scenario’s zodat we op basis daarvan een keuze kunnen maken voor de inrichting van onze organisatie.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie en in nauwe samenwerking met de dorpencoöperatie Reitdiepdal.

Heb je belangstelling?

Gebruik om te solliciteren de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.


 

Delen:

Vacature Categories: IWP Noordhorn Vacature thema’s: Cooperatieve Winkels Opleiding: Finance & Control (Bedrijfseconomie) en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature