Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
30 apr 2021

Voedselveiligheid Goed voedsel niet verspillen

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: IWP Noordhorn Vacature thema’s: Voedselveiligheid Opleiding: Voeding en Dietetiek

Opdracht omschrijving:

Goed voedsel niet verspillen

Aanleiding

Voedsel en voedingsproducten kunnen bederven. Ter bescherming van de consument krijgen de meeste producten een tht- of tgt-datum op de verpakking. Ook supermarkten zijn zich ervan bewust dat voedselverspilling door bederf zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Zij nemen hiertoe steeds vaker maatregelen.

De coöperatieve dorpssupermarkt de Gavesuper, onderdeel van MFC De Gaveborg in Oostwold, is een kleine supermarkt die door een bedrijfsleider met hulp van cliënten van De Zijlen en een grote groep vrijwilligers al 10 jaar draaiende wordt gehouden. Ook de Gavesuper probeert voedselverspilling zoveel mogelijk te beperken. Dat valt niet mee. In het verleden werden voedselproducten ‘op datum’ ingevroren en gebruikt om tweewekelijks een gezamenlijke maaltijd voor enige tientallen dorpsbewoners te bereiden. Door Corona ligt dat al meer dan een jaar stil. Los daarvan was het onvermijdelijk dat een deel van de producten ‘op datum’ in de kliko verdween.

Voor een deel was en is dit het gevolg van onvoldoende bekendheid met de gezondheidsrisico’s die kleven aan deze producten.

Overigens: ook bij de mensen die het voedsel kopen, vindt regelmatig verspilling van voedsel plaats.


 

Wat ga je doen?

De Gavesuper heeft behoefte aan adviezen ter voorkoming van voedselverspilling, zowel in de winkel als bij de mensen thuis. Dit gaat verder dan uitleg over het verschil tussen de tht- en de tgt-datum.

Als vertrekpunt voor het advies wordt gedacht aan het in kaart brengen van wat er met de producten die tegen de datum lopen momenteel gedaan wordt en om welke hoeveelheden en waarde het gaat. De volgende stap is dat op basis van deze praktijk concrete adviezen worden opgesteld met betrekking tot voedselveiligheid, voeding en voorkoming voedselverspilling in Oostwold, met uitwerking van verschillende verbeter-maatregelen. Ondersteuning bij de beleidsontwikkeling en begeleiding van de mensen in de winkel en wellicht ook van dorpsbewoners bij de uitvoering van de maatregelen kan het sluitstuk vormen.

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor: Vacature thema’s: Voedselveiligheid Opleiding: Voeding en Dietetiek

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: Gavesuper (contactpersoon Frans Traa)

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.


 

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature