Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
6 nov 2018

Cooperatieve Winkels Grip op de organisatie van de Cooperatieve Supermarkt Sauwerd

Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Wat ga je doen?

Wij willen graag een betere grip krijgen op wat er op welk moment in de winkel wordt verkocht. Als eerste stap willen we daarvoor de ruwe verkoopdata uit het kassa systeem halen en op een geordende manier via een SQL database beschikbaar maken voor applicaties. Als voorbeeld van zo’n App denken we aan een manier om in de winkel een product te kunnen scannen en meteen een overzicht te krijgen over de verkoop van het product over een bepaalde periode, de inkoop prijs etc. Een andere applicatie is dat we een beter beeld willen krijgen van welke producten nu “gezamenlijk” verkocht worden. Oftewel – wat is slim om in combinatie aan te bieden (“het bier naast de pizza’s, bijvoorbeeld).

Wat moet er gebeuren?

  • Ontwerp database
  • Inlezen en parsen tekst output kassa transacties
  • Inlezen product- en prijsinfo uit kassa systeem
  • Opzet maken van een mobiele app die:
    • Barcodes kan scannen mbv de telefooncamera
    • Met die code één of meer query op de database uit kan voeren en de resultaten weer kan geven
    • Etc

De taal/talen en platforms waarin eea geprogrammeerd moet worden zijn nog niet bepaald. De app zou bijvoorbeeld in Cordova kunnen worden gebouwd, maar ook in native objective-C oid.

Keywords: databases (mariaDB), SQL, apps, cordova, javascript, python

Begeleiding vind plaats door ervaren IT-ers.

Waarom willen we dit?

De kracht van een winkel, en speciaal van een supermarkt, is dat de winkel precies op het juiste moment het juiste product in de schappen heeft liggen. Niets is zo vervelend als in je winkel komen en het product dat je zoekt is uitverkocht. Omgekeerd is het voor de winkelier zaak om niet teveel in te kopen, omdat hij of zij anders teveel product moet weggooien (derving).

In de grote supermarkt ketens zijn de goederenstromen in de winkels tot in de puntjes geautomatiseerd en weet men erg goed te bepalen wat wanneer in de winkels moet liggen. Dit is natuurlijk veel minder het geval in kleine (dorps)winkels. In dergelijke zaken is het vooral het “buikgevoel” van de ondernemer dat bepaalt wat er morgen in de winkel ligt. Toch is er ook in de kleine winkels een schat aan informatie te krijgen over wat er wanneer verkocht wordt. De belangrijkste informatie zit in het kassa systeem waarin (als het goed is) alle transacties zijn opgeslagen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante afstudeeropdracht bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Zie hierboven

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners voor de Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A.

Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A. is op 12 oktober 2016 opgericht met als belangrijkste doelstelling het “in stand houden van voorzieningen” voor de dorpen Adorp, Sauwerd en groot- en klein Wetsinge. De directe reden voor de oprichting van de coöperatie was de sluiting van de dorpssuper in Sauwerd. Met de coöperatie als middel en vele vrijwilligers als hulp, is de winkel geheel verbouwd, in eigendom gekomen van de coöperatie en inmiddels weer open!

De coöperatie telt inmiddels zo’n 400 leden waarmee we hebben bereikt dat 70% van de huishoudens in de dorpen lid is.

Onze coöperatie heeft een strikt maatschappelijke doelstelling – een doelstelling die gericht is op het leefbaar houden van onze dorpen. Dit doen we door voorzieningen in stand te houden (de winkel) en door onze dorpen te verduurzamen (via de SauwerderPower en Adorp Duurzaam initiatieven)

Dit is in de statuten verwoord als:

het in brede zin in stand houden van voorzieningen in de dorpen Wetsinge en Sauwerd, in het bijzonder door het (doen) exploiteren van de dorpswinkel in Sauwerd en Wetsinge, dit ter waarborging en verhoging van de leefbaarheid in de dorpen Wetsinge, Sauwerd en Adorp; en

het stimuleren van het gebruik van duurzame, al dan niet lokaal opgewekte energie in de dorpen Wetsinge, Sauwerd en Adorp, het (doen) produceren van duurzame energie in de dorpen Wetsinge, Sauwerd en Adorp, direct of indirect ten behoeve van de Leden, het collectief (doen) inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten ten behoeve van haar Leden, het bevorderen van energie- besparing door haar Leden, en in dat kader het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie.

Mocht er winst gemaakt worden door de coöperatie, dan zal de algemene vergadering (dat wil zeggen: de leden) bepalen wat er met deze winst gebeurt, met als belangrijkste beperking dat de winsten alleen kunnen worden aangewend voor de doelen die hierboven zijn genoemd. (Reitdiepdal, 2018).

Heb je belangstelling?

Gebruik om te solliciteren de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info  of  https://www.gc-zog.nl

Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) Vacature thema’s: Cooperatieve Winkels Opleiding: Accountancy, Finance & Control (Bedrijfseconomie) en Finance, Tax and Advice

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature