Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
9 jun 2021

Duurzaam cooperatief ondernemen Duurzame gronduitgifte en grondcoöperatie

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Zuidhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen en INA-app.

Opdracht omschrijving:

Duurzame gronduitgifte en grondcoöperatie (2021/6/)

Status opdracht

Deze opdracht staat open vanaf 01/09/2022 voor de volgende opleidingen/werkvormen: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)

Aanleiding

De grondprijs in Nederland is door de jaren heen constant gestegen. Daarnaast is er sprake van een toenemende landconcentratie, waardoor grond steeds ontoegankelijker wordt voor mensen die er geen toegang toe hebben via bijvoorbeeld familie. Door deze ontwikkelingen staat de kwaliteit van grond onder druk, want het wordt intensief gebruikt om het geld wat er in gestopt is weer terug te verdienen. Diverse nieuwe initiatieven ontstaan als reactie op deze ontwikkelingen. Ook rondom oude vormen van grondeigendom is hier aandacht voor.

De opdracht wordt uitgevoerd in het kader van IBP samen met onze partners LTO Noord en Collectief Groningen West

Bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) Westerkwartier Natuurinclusief gaat het erom door nieuwe (financiële) mogelijkheden te creëren en meetbaar te maken voor het uitvoeren van natuurinclusieve landbouw, de impact van natuurinclusieve landbouw in het Westerkwartier te vergroten. Het is een integraal project waarbij de boeren samen met natuurorganisa9es, terreinbeherende organisasaties, Waterschap en de gemeente aan de slag gaan. Het project Gezonde Bodem is één van de thema’s naast bedrijfssystemen en korte ketens. Om de landbouw te verduurzamen en gaandeweg de transitie te maken naar een natuurinclusieve (kringloop)landbouw zal de bodem een grote rol gaan spelen. Van belang is dan een gezonde bodem met een gezond bodemleven met een hoog natuurlijk opbrengend vermogen.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke manieren van grondeigendom zijn er in Nederland waarbij duurzaam grondbeheer en maatschappelijk welzijn centraal staan, en wat zijn hiervan de succesfactoren en leerpunten?

Voor dit project ga je interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding. De hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zijn door verschillende oorzaken en factoren complex. En deze complexiteit maakt dat een aanpak om tot innovatie te komen niet monodisciplinair kan zijn. Ook het werkveld vraagt naar professionals, die interdisciplinair kunnen samenwerken. Door co-creatie begrijp je elkaars perspectief. Door bepaalde grenzen te doorbreken en je te begeven in elkaars kennisgebieden, kan een diepgaandere probleemanalyse en aanpak en oplossing worden gerealiseerd. En niet onbelangrijk: je leert uiteindelijk van elkaar!

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature