Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
17 apr 2019

Landschap/Natuur/Water en Bodem Haalbaarheidsstudie Oldekerkermeer (reeds vervuld!!!!!)

Gebiedscoöperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Wat ga je doen?

Tot in de 20e eeuw lag in het gebied waar nu de Zandumerweg in Niekerk loopt en ten noorden van het uitbreidingsplan Kroonsfeld in Oldekerk een meer genaamd het Oldekerkermeer.

In historische documenten wordt het Oldekerkemeer ook wel eens genoemd. In 1753 werd vermeld dat aan een persoon visrechten was verleend voor het Oldekerkermeer. Dit meer komt uiteraard ook voor op oude kaarten. Het Oldekerkermeer is in de jaren 30 van de 20e eeuw gedempt.

Nu is het idee opgevat om dit meer weer uit te graven. Het meer zal op een iets andere plaats moeten komen want de Zandumerweg zal moeten blijven bestaan.

Militaire topografische kaart uit het begin van de 19e eeuw.

Vragen

Voordat de eerste schep in de aarde kan worden gezet moeten vele zaken worden uitgezocht.

 • Wie zijn de eigenaren van de grond waar het meer moet komen?
 • Wie zijn de eigenaren van de grond waar de toegangs- en ontsluitingswegen kunnen komen?
 • Hoe kan het meer worden ingepast in de bestaande waterinfrastructuur ( Bijv. aansluiting op het Kolonelsdiep) of moet het een solitair meer worden dus zonder verbinding met andere waterlopen?
 • Leent de bodemstructuur zich voor een meer en oeverwallen. Zo niet welke maatregelen moeten worden getroffen om wel een meer te kunnen creëren.?
 • Wat is de meest optimale plek voor het meer en welke omvang moet deze krijgen.
 • Waar moeten de ontsluitings- en toegangswegen komen.
 • Welke recreatieve functies moet het meer krijgen ( vismeer, zeil- en roeimeer, zwemwater met of zonder strand) en hoe verhouden deze recreatieve functies zich tot elkaar?
 • Kan het meer ook nog andere functies krijgen (bijvoorbeeld een waterbuffer bij wateroverlast) en welke infrastructurele maatregelen zouden hiervoor moeten worden getroffen?
 • Afhankelijk van de functies van het meer, welke (oever)vorm en grootte zou het meer moeten krijgen?
 • Welke groenvoorzieningen moeten er in de onmiddellijke omgeving van het meer komen?
 • Welke parkeervoorzieningen moeten bij een dergelijk meer komen
 • Zouden er horecavoorzieningen bij een dergelijk meer moeten komen?
 • Moet het bestemmingsplan worden aangepast?
 • Aan welke andere gemeentelijke regels en verordeningen moet het plan voldoen?
 • Wat zouden de globale kosten zijn om dit te ontwikkelen?
 • Welke instanties zouden bereid zijn de ontwikkeling van een dergelijk meer financieel te ondersteunen (denk hierbij aan overheden, Europese fondsen, sociaal-cultureel gerichte fondsen, waterschap, sportvisorganisaties en dergelijk)?
 • Hoe zou de beheersorganisatie van het meer er uit moeten zien en welke taken en verantwoordelijkheden zou deze moeten krijgen?
 • Wat zijn de exploitatiekosten van een dergelijke beheersorganisatie?

Een antwoord op bovenstaande vragen en wellicht nog andere geeft een idee in welke vorm het Oldekerkermeer haalbaar is en tegen welke kosten het gerealiseerd kan worden. Hiervoor is het nodig dat een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

Waarom willen we dit?

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier wil de regionale economie op een duurzame wijze samen met bewoners stimuleren. Er zijn wellicht kansen voor recreatie, biodiversiteit…. 

Wie zoeken we?

We zoeken  studenten met de studie Management van de Leefomgeving. Opdrachten zijn afhankelijk van de vraagstelling geschikt voor afstuderen, stage, modules en minors.

Topografische kaart de vermoedelijke ligging van het Oldekerkermeer.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante afstudeeropdracht bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Resultaat van je onderzoek is een haalbaarheidsstudie.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van dorpsbelangen Niekerk-Oldekerk-Faan. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners faciliteren het onderzoek.

Heb je belangstelling?

Je kunt solliciteren op deze vacature tot en met 28 februari. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Voor vragen over deze vacatures of de procedure kun je ons bereiken via mailadres info@gcwk.nl.

Delen:

Vacature Categories: Afstuderen en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Landschap/Natuur/Water en Bodem en Toerisme/Recreatie Opleiding: Management van de Leefomgeving, Ruimtelijke Wetenschappen en Spatial Planning and Design

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature