Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
6 jul 2021

Alternatieve financieringsvormen Health impact bond voor betere gezondheid

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/09/2022

» Aantal betrokken studenten:
4

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Samenwerking: Centre of expertise healthy-ageing. Vacature thema’s: Alternatieve financieringsvormen en INA-app.

Opdracht omschrijving:

Health impact bond voor betere gezondheid

Aanleiding

Met behulp van het Chronische-Ziekten-Model (CZM) van het RIVM kunnen de gezondheidseffecten op de langere termijn en zorggerelateerde kosten van beleidsdoelstellingen en voedingsinterventies worden doorgerekend. De modelsimulaties geven aan dat met een verhoging van de consumptie van groenten, fruit en vis relatief veel gezondheidswinst te behalen is. Als de gehele Nederlandse bevolking de aanbevelingen voor gezonde voeding zou naleven, overlijden de komende twintig jaar naar schatting 140.000 minder mensen. De totale zorgkosten die anders in 20 jaar worden uitgegeven verminderen dan ongeveer met 3%. Doordat mensen langer leven zullen in de daaropvolgende jaren hun zorgkosten wel toenemen.
Het model is ook gebruikt voor doorrekening van twee concrete voedingsinterventies, te weten SchoolGruiten en Werkfruit. Een kind dat deelneemt aan SchoolGruiten zal gemiddeld langer leven (+0,37 jaar) en ook langer gezond blijven. Er worden minder medische kosten op jongere leeftijd gemaakt. Deze kosten worden echter voor een groot deel uitgesteld. Voorwaarde voor de gunstige effecten is dat kinderen na de basisschool structureel meer groenten en fruit blijven eten. Werkfruit is een interventie die zich richt op de fruitconsumptie van werknemers in Nederland. Wanneer dit wordt ingevoerd bij 1 op de 10 werknemers, stijgt naar verwachting de levensverwachting van een 20-jarige met 0,08 jaar en nemen de gezondheidszorgkosten met 0,2 procent af.

(Bron:RIVM)

Wat ga je doen?

Een Health Impact Bond (HIB) kan een uitstekende oplossing zijn om preventie van zorg en ziekte op gang te brengen, zodat de zorgkosten voor de samenleving minder hard stijgen. Geld wordt geleend aan een zorgorganisatie of intermediair, die daarmee een besparing realiseert, waaruit de lening wordt terugbetaald. Er is een contractuele opdracht van de zorgfinancier.

Het huidige zorgsysteem betaalt alleen voor zorg bij ziekte. Preventie wordt niet gefinancierd terwijl juist preventie ziekte reduceert. Dit raakt uiteraard de productie en omzet van zorgorganisaties. Een faire oplossing voor alle betrokkenen is om besparingen en opbrengsten die resulteren uit preventie te delen. ‘Shared savings’ zijn mogelijk tussen zorgverzekeraars en gemeenten enerzijds, en de zorgorganisatie anderzijds ter financiering van zijn extra preventieve inspanningen. Dan houden de zorgfinanciers geld over voor lagere premie of belastingen, en wordt de preventie gefinancierd uit een deel van de besparingen die dit oplevert.

Dit is een model dat de financiële wereld kent en begrijpt. Er wordt geld geleend om te investeren dat terugbetaald wordt uit het resultaat dat de organisatie ermee realiseert. Dit is een 1:1 relatie waarbij uiteraard de investeerders een business case, contract en aanpak willen zien die overeenkomt met de bewezen aanpak in Gesundes Kinzigtal maar inmiddels ook op verschillende plaatsen in Spanje en de Verenigde Staten.

(bron: Zorgvisie)

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Kunnen Health Impact Bonds worden ingezet om gezonde voeding in de regio te stimuleren;
  • Welke partijen zijn betrokken? Welke rol kan een lokale overheid, bank  of verzekeraar spelen;
  • Zijn de modellen van het RIVM met betrekking tot kwantificeren van de gezondheidseffecten van voeding openbaar?
  • Kunnen de modellen van het RIVM worden gebruikt  als input voor een Health Impact Bond?
  • Welke juridische en financiële risico’s zijn er aan Health Impact Bonds verbonden.

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek.

Interdisciplinair samenwerken

Voor dit project ga je wellicht interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding.

Impact

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
  • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Samenwerking: Centre of expertise healthy-ageing. Vacature thema’s: Alternatieve financieringsvormen en INA-app.

Solliciteer op deze vacature