Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
29 nov 2021

Vitaal Platteland Tiny Houses: herbestemming grond en bebouwing platteland

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Tiny house community Westerkwartier en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Vitaal Platteland. Opleiding: Management van de Leefomgeving.

Opdracht omschrijving:

Herbestemming grond en bebouwing platteland

Aanleiding

De Wet plattelandswoningen, een wijziging van de Wabo op 1 januari 2013, bepaalt dat het gemeentebestuur kan bepalen dat een bedrijfswoning behorend tot een landbouwinrichting, ondanks de agrarische bestemming, door een burger mag worden bewoond. In 2030 zal naar verwachting 15 miljoen vierkante meter agrarisch onroerend goed leeg staan. Het wordt steeds moeilijker goede nieuwe economische bestemmingen te vinden voor boerderijen, schuren en stallen die hun agrarische functie verliezen. Stoppende boeren proberen hun gebouwen te verkopen aan andere agrariërs die er een bedrijf voortzetten, aan niet-agrarische ondernemers die er gaan ondernemen en aan burgers die er gaan wonen. De leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van het buitengebied staat op (het) spel als herbestemming niet lukt en leegstand dreigt.

Om verpaupering van het landelijk gebied door leegstand te voorkomen, is herbestemming van agrarische gebouwen van groot belang. Het is zaak om dit effectief aan te pakken. Dit kunnen gemeenten niet alleen, dat moeten ze doen samen met provincies, landbouworganisaties en ondernemers. Dit biedt ook kansen voor revitalisering en ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied.

Naast ‘economische vitaliteit’ zijn ook ‘leefbaarheid’ en ‘duurzaamheid’ kernbegrippen waarvoor het Rijk, provincies,gemeenten en waterschappen de handen ineenslaan in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP). Het is de ambitie om het Nederlandse landelijk gebied op allerlei vlakken toekomstbestendig te maken. Leefbaarheid, economische vitaliteit en duurzaamheid zijn daarbij kernbegrippen.

Inspiratie: https://www.prijsvraagbroodenspelen.nl/blog/prijsvraagbroodenspelen/er_moet_nu_echt_iets_veranderen/

Zie ook: https://p-10.nl/agendaplatteland/

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen/onderwerpen:

  • welke maatschappelijke ontwikkeling zijn er m.b.t. dit onderwerp?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor herbestemming?
  • Wat is de businesscase van deze mogelijkheden?
  • Welke stakeholders zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
  • Welke best-practices zijn er?
  • Welke mogelijkheden voor financiering/subsidie zijn er?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek.

Interdisciplinair samenwerken

Voor dit project ga je wellicht interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding.

Impact

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: 

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
  • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Tiny house community Westerkwartier en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Vitaal Platteland. Opleiding: Management van de Leefomgeving.

Solliciteer op deze vacature