Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
13 mei 2020

Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie Right to Challenge-het recht bij de samenleving, wat betekent dat?

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Right to Challenge-het recht bij de samenleving, wat betekent dat?

Aanleiding

Het Right to Challenge (RtC) staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. De relatie tussen overheid en bewoners verandert met het RtC in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer.

Wat ga je doen?

Je gaat onderzoeken hoe bewoners gebruik kunnen maken van het Right to Challenge.

  • Welke domeinen zijn  interessant bij Right to Challenge (denk hierbij aan duurzaam bouwen/ sociaal domein)?
  • Welke juridische impact heeft deze vorm van samenwerken?
  • Welke wettelijk kader is om gemeenten te bewegen mee te werken?

Waarom willen we dit?

Het Right to Challenge past binnen een dynamische samenleving waarin gemeenten zich realiseren dat bewoners waarde en kwaliteit aan diensten en hun leefomgeving toevoegen.

In Nederland is de omgang met burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven voor gemeenten een steeds belangrijker thema. Gemeenten willen aansluiten bij de energie van de samenleving en zijn zich er steeds meer van bewust dat het ‘Recht’ in toenemende mate bij de samenleving en het individu ligt.

Het Right to Challenge (RtC) biedt bewoners en buurtinitiatieven de mogelijkheid om zorg- en ondersteuningstaken over te nemen en betrokken te worden bij de uitvoering van WMO-beleid

Wie zoeken we?

We zoeken studenten, die interesse hebben in nieuwe vormen van burgerparticipatie. Deze opdracht is geschikt voor:Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante afstudeeropdracht bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Resultaat van je onderzoek is een eindrapportage en een presentatie voor stakeholders

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.

Heb je belangstelling?

Gebruik om te solliciteren de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie en Sociaal Gezond en Inclusief

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature