Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
15 sep 2020

Landschap/Natuur/Water en Bodem Opdracht 1: Hoe kan de consument door voorfinanciering worden betrokken bij de korte voedselketen

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Overal

Vacature omschrijving:

Hoe kan de consument door voorfinanciering worden betrokken bij de korte voedselketen

Aanleiding/probleemstelling

Door de burger mede-eigenaar te maken van (een deel van) de voedingsketen wordt de kloof tussen consument enerzijds en de burger anderzijds verkleind: er wordt een meer rechtstreeks verband aangebracht tussen consumentengedrag (voedsel en landschap) en de wensen van de burger als het gaat om landschap en andere maatschappelijke waarden.

Voorbeelden van initiatieven:

Koop een koe

Herenboeren

https://www.remeker.nl/landfonds/

Wat ga je doen?

  • Je gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden van voorfinanciering door consumenten in de korte voedselketen
  • Welke producten komen in aanmerking
  • Welke best-practices zijn er
  • Hoe kan de Kredietunie Westerkwartier hierin een rol spelen
  • Werk van een van de producten de businesscase uit

Waarom willen we dit?

Doel is de spanning weg te nemen waarvan thans vaak sprake is doordat de burger zich in zijn rol van consument niet gedraagt in overeenstemming met wat hij als burger van waarde vindt. Met het mede-eigenaarschap kunnen burgers meer invloed uitoefenen op de wijze waarop voedsel wordt geproduceerd en het landschap wordt onderhouden, waardoor de betrokkenheid met de keten en het landschap toeneemt. De consument – of beter gezegd: de burger – heeft het uiteindelijk voor het zeggen.

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde uitleg vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor  Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB), en Minor

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interssant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek. Verder presenteer je je bevindingen in een werkconferentie aan de betrokken stakeholders en maak je een flyer of een video-impressie van je onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB), Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB), IWP Noordhorn en Minor onderzoek Vacature thema’s: Landschap/Natuur/Water en Bodem en Regionale Voedselketens Opleiding: Bedrijfskunde/Bedrijfskunde, Finance & Control (Bedrijfseconomie), Finance, Tax and Advice en Management van de Leefomgeving

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature