Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
26 mei 2020

Duurzaam cooperatief ondernemen Duurzaam beheer landbouwgrond door boeren en burgers

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Duurzaam beheer landbouwgrond door boeren en burgers

Aanleiding/probleemstelling

Weet jij wie jouw eten produceert? En hoe? Veel landbouwer naderen de pensioenleeftijd. Een groot deel heeft geen opvolger. Door intensivering, het gebruik van kunstmest en chemische pesticiden zijn bodems uitgeput met negatieve gevolgen voor de natuur en ons klimaat.

Jonge starters willen het anders doen: ze streven naar een landbouw met meerwaarde voor mens, dier en omgeving. Een landbouw die werk maakt van vruchtbare bodems, waardoor de bodem minder gevoelig is voor erosie en een betere buffer is tegen overstromingen. Een landbouw die meer koolstof opslaat in de bodem en zo helpt aan het afremmen van de klimaatopwarming. Toegang tot grond is echter een van de grote drempels voor startende boeren. Landbouwgrond wordt lang niet alleen voor voedselproductie gebruikt en dat drijft de prijzen omhoog. Bovendien verhuren eigenaren hun grond liever niet aan boeren. Toch willen wij duurzaam, lekker en lokaal voedsel. Ook in de toekomst.

Uiteindelijk gaat het erom dat burgers en boeren in overleg met elkaar bepalen hoe de gronden op een agrarisch duurzame manier worden beheerd. De pachtvoorwaarden worden samen vastgesteld. Of het nu gaat om bemesting, veebezetting of weidevogelbeheer. Daar hoort dan ook een pachtprijs bij. Het idee verbindt boeren en burgers en in feite ook de sectoren landbouw en natuur. Jarenlang was er strijd tussen deze partijen.

Wat ga je doen?

Je gaat de volgende onderzoeken:

  • Hoe kan de samenwerking tussen boer en burger juridisch gestalte krijgen (Rechten)
  • Wat is het sociale verdienmodel van deze samenwerking (Bedrijfseconomie)

Waarom willen we dit?

We willen graag burgers te motiveren gezamenlijk landbouwgrond te kopen om vervolgens als eigenaar een stempel te kunnen drukken op het grondgebruik in Nederland.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde uitleg vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interssant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.]

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek. Verder presenteer je je bevindingen in een werkconferentie aan de betrokken stakeholders en maak je een flyer of een video-impressie van je onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen, Gebiedsontwikkeling, Klimaatadaptatie en Landschap/Natuur/Water en Bodem Opleiding: Finance & Control (Bedrijfseconomie), Finance, Tax and Advice en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature