Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
25 jun 2020

Landschap/Natuur/Water en Bodem Hoe kunnen we de cycli van koolstof, stikstof en fosfor regionaal beter benutten?

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature thema’s: Landschap/Natuur/Water en Bodem Opleiding: Agrotechniek, Groen Onderwijs en Management van de Leefomgeving

Opdracht omschrijving:

Hoe kunnen we de cycli van koolstof, stikstof en fosfor regionaal beter benutten?

Aanleiding/probleemstelling

Koolstof , stikstof en fosfor zijn de elementaire bouwstenen van het leven. De cycli van deze elementen in de biosfeer, bodems, zee, atmosfeer en gesteenten bepalen de aard en de dynamiek van het leven op mondiale en regionale schaal. Door allerlei activiteiten als CO2- en methaan-uitstoot, bemesting, visserij en andere ingrepen brengt de mens enorme veranderingen in deze cycli teweeg. Dit zet een cascade van bio-geochemische processen in bodems, in het water en ook in de atmosfeer in gang die op hun beurt grote, vaak onverwachte effecten op ecosystemen kunnen hebben en soms indirect doorwerken naar het klimaat. Het is van groot belang het totaal aan processen, werkzaam op verschillende schalen van tijd en ruimte, te kwantificeren, om zo beter in te kunnen spelen op aanstaande veranderingen.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag met de volgende onderzoeksvraag:

  • Hoe kunnen we de kringloop van elementaire bouwstenen in ons voordeel benutten

Waarom willen we dit?

Er liggen grote uitdagingen in mogelijke ingrepen in de verschillende cycli, waarbij we de kringloop van elementaire bouwstenen ook in ons voordeel kunnen benutten. Is het bijvoorbeeld mogelijk CO2-concentraties in de lucht terugbrengen door CO2-opslag of door CO2 aan te wenden voor de productie van nieuwe brandstoffen? En hoe kunnen we fosfaat terugwinnen uit (zee)bodems? CO2-benutting, duurzame fixatie van stikstof en hernieuwbare fosfaat-bronnen zijn onderzoeksuitdagingen van nationaal en internationaal groot belang.

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde uitleg vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor de volgende opleidingen:

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Monique Schaminee

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interssant zijn voor dit onderwerp.Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek. Verder presenteer je je bevindingen in een werkconferentie aan de betrokken stakeholders en maak je een flyer of een video-impressie van je onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature