Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
11 jan 2022

Leven lang leren en ontwikkelen Hoe kunnen we voor de IWP Westerkwartier een expertteam opzetten

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Zuidhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature thema’s: Leven lang leren en ontwikkelen.

Opdracht omschrijving:

Hoe kunnen we voor de IWP Westerkwartier een expertteam opzetten

Status opdracht

Deze opdracht staat open vanaf 01/02/2022 voor de volgende opleidingen/werkvormen: Action Lab BedrijfskundeFlexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Innovation Lab Marketing

Aanleiding

De Innovatiewerkplaats functioneert als een learning lab. In lerende communities, bestaan uit onder andere studenten, docenten, lectoren, ondernemers en andere stakeholders in het gebied wordt aan uiteenlopende vraagstukken gewerkt. Onder een community verstaan wij een groep mensen rondom één thema, die geregeld bijeenkomt, samen aan projecten werkt, afspraken maakt, verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar heeft en al doende systematisch en structureel leert. Vanuit een community werken we aan innovaties met het oog op kennis, systemen, structuren en businessmodellen. Daarom duiden we de communities ook aan als COIL: Community Of Innovative Learners. Binnen deze COIL spelen experts een belangrijke rol. Deze experts kunnen uit de deelnemende schools komen (onderzoekers) maar ook uit het bedrijfsleven, overheid of maatschappelijke instellingen. We zijn ook geinteresseerd in pensionada’s die een bijdrage willen leveren of alumni’s, die een opdracht hebben uitgevoerd bij de GCWK.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

 • In welke vorm moeten we het expertteam gieten
 • Hoe kunnen we de doelgroep benaderen
 • Welke best-practices zijn er?
 • Welke mogelijkheden voor financiering/subsidie zijn er?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek:

 • Maken van een prototype/of uitwerken van een concept;
 • Maken van een serious game;
 • Maken van een film of animatie;
 • Maken van een website of het leveren van ideeën voor een website;
 • Uitvoeren (marketing-) campagne;
 • Doen van een interventie. Een interventie is: één of een serie geplande veranderingsactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten;
 • Maken van een opdracht voor Challenge the Future
 • Realiseren van input voor je project. Bijvoorbeeld:
  • Subsidieaanvraag;
  • Proefinstallatie leverancier (software of apparatuur);
  • Workshop leverancier;
 • Eén of meerdere leads voor je nieuwe businessmodel realiseren
 • Een of eerdere relevante vervolgopdrachten beschrijven
 • Organiseren van een afsluitende werkconferentie met stakeholders
 • Uitnodigen van een spreker. Dit kan iemand uit het werkveld zijn, maar ook ook een onderzoeker of lector van je school. Of iemand, die je hebt geinterviewed over je onderwerp;

Zie hiervoor ook: actie-onderzoek.

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: 

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

 • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
 • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
 • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature