Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
3 jun 2021

Nieuwe opdrachten Hoe meet je de sociale impact van de aktiviteiten van de GCWK (2021/13/niet multidisciplinair)

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Zuidhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn. Vacature thema’s: Nieuwe opdrachten en Sociaal Gezond en Inclusief. Opleiding: Accountancy, Finance & Control (Bedrijfseconomie) en Finance, Tax and Advice.

Opdracht omschrijving:

Hoe meet je de sociale impact van de aktiviteiten van de GCWK (2021/13/niet multidisciplinair)

Aanleiding

Elke organisatie of initiatief met een maatschappelijke relevantie heeft invloed op de samenleving. Deze impact wordt ook wel ‘social impact’ genoemd. De GCWK werkt met thematiek die wel degelijk een maatschappelijke relevantie heeft. Echter is het zo dat nergens in kaart wordt gebracht wat voor sociale impact dit heeft op de regio.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag om te inventariseren wat deze social impact nu exact is en onderzoekt of er al bedrijven of organisaties bezig zijn met het documenteren van de social impact van projecten (best practices)

Deelvragen
Een aantal deelvragen voor dit onderwerp kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Wat is social impact en hoe wordt het gemeten?
  • Zijn er ook instrumenten/tools om social impact op een objectieve manier te kunnen meten?
  • Zijn er in de regio al adviesbureaus,  die ondernemers adviseren hoe zij hun social impact kunnen meten?
  • Wat is het verschil tussen de outcome en impact van projecten?
  • Zou de GCWK een rol kunnen spelen als adviseur op het gebied van documenteren/meten van sociale impact?

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)IWP Noordhorn

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.


 

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature