Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
23 mei 2020

Regionale Voedselketens Hoe transparant kan de voedselketen worden?

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: IWP Noordhorn Vacature thema’s: Regionale Voedselketens Opleiding: Accountancy, Bedrijfskunde/Bedrijfskunde, Finance & Control (Bedrijfseconomie), Finance, Tax and Advice, Management van de Leefomgeving, Marketing en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Opdracht omschrijving:

Hoe transparant kan de korte voedselketen worden?

Aanleiding/probleemstelling

Keten-transparantie wordt steeds belangrijker: consumenten willen graag weten waar hun voedsel vandaan komt en welke weg het heeft afgelegd. Daarom heeft de overheid het thema hoog op de agenda in de foodsector geplaatst. De overheid wil consumenten meer mogelijkheden bieden om informatie over producteigenschappen, herkomst en certificering te achterhalen. Dat aansluiting op bestaande standaarden daarvoor onontbeerlijk is, erkent de hele sector. De grote vraag is op welk detailniveau leveranciers en retailers de gevraagde informatie moeten verstrekken.

Onder consumenten groeit de behoefte aan eerlijker, natuurlijker en beter voedsel. Consumenten willen ‘weten’ wat ze eten. Waar komt het voedsel vandaan? Hoe wordt het gemaakt? De gedachte is dat meer transparantie in de keten leidt tot meer vertrouwen bij consumenten. De vraag is of dat daadwerkelijk zo is. In de pers verschijnen ook artikelen die stellen dat meer transparantie juist tot minder vertrouwen leidt. Er komen dan immers meer incidenten aan het licht. Die trekken vaak de meeste aandacht.”

Informatiebronnen:

Herkomst vs tracering

De herkomst maakt duidelijk of het voedsel een maatschappelijk verantwoorde oorsprong heeft. Daarvoor bestaan verschillende standaarden zoals het GlobalGAP-nummer en het EG-erkenningsnummer (het ‘ovaaltje’ op vlees en zuivel) die allebei de producent aanduiden, meestal van de consumenteneenheid, maar soms ook een partij hoger in de keten. Tracering gaat veel meer in detail over de weg die een product door de keten heeft afgelegd. “De vraag is op welk niveau je informatie geeft. Praat je over het type product, dan gaat het bijvoorbeeld om de productinformatie zoals die op het etiket staat. Of praat je over de batch of over het individuele product?”

De uitdaging is om de juiste balans tussen kosten en baten te vinden. Veel informatie over herkomst en certificering is beschikbaar in systemen van verschillende bedrijven in de keten, maar de kosten om die systemen aan elkaar te knopen wegen niet zonder meer op tegen de baten. “Neem koffie”. Een koffiebranderij telt bijvoorbeeld meerdere stortkokers, waarin vele balen koffiebonen van heel veel verschillende koffieboeren worden gestort. Probeer dan maar eens te achterhalen waar de uiteindelijke koffie in een pak precies vandaan komt.”

Juistheid van data

Een andere uitdaging is de juistheid van de vastgelegde data. De al genoemde voedingsapp, waarvan op dit moment een beta-versie wordt getest, geeft consumenten informatie over de samenstelling en voedingswaarde van de artikelen in het schap. Ook retailers en cateraars willen deze informatie aan hun afnemers kunnen geven. “Dat vraagt om standaarden voor het vastleggen en uitwisselen van productinformatie. Die informatie moet dan wel kloppen. Daarom is GS1 het programma DatakwaliTijd 2.0 gestart om de datakwaliteit structureel te verbeteren. Zonder betrouwbare data heeft uitwisseling via een datapool als GS1 Data Source geen zin.”

Vervolg op ‘Reis door de keten’

Om meer duidelijkheid te verschaffen heeft het Ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen voor een vervolg op het project ‘Reis door de keten’. Dit project met de naam ‘Trusted Source’ wordt getrokken door de Universiteit van Wageningen. De centrale vraag: hoe organiseer je het beste betrouwbare data over voedingsmiddelen? Er moet een bron voor betrouwbare informatie over de herkomst van voedingsmiddelen zijn. Wat moet die bron zijn?

Wat ga je doen?

De onderzoeksvraag is hoe je het beste betrouwbare data over voedingsmiddelen organiseert

Waarom willen we dit?

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de

volgende SDG’s van de VN:

 

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde uitleg vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor  Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) 

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interssant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga je zelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek. Verder presenteer je je bevindingen in een werkconferentie aan de betrokken stakeholders en maak je een flyer of een video-impressie van je onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature