Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
16 mei 2019

Duurzaam cooperatief ondernemen Hulp bij organiseren ‘Techniek tastbaar’ in Zuid Oost Groningen

Zuid-Oost Groningen Veendam, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Wat ga je doen?

TopTechniek in Bedrijf / TechNet is een project van het ministerie van onderwijs dat nu al 10 jaar in de regio ‘loopt’.

Doelstelling: TopTechniek in bedrijf (TiB) streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en -mbo.

Binnen Toptechniek in bedrijf werken landelijk 28 regionale netwerken van vmbo, mbo, bedrijfsleven en regionale overheid aan het versterken van de kwalitatieve en kwantitatieve match tussen het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt.

Graag willen we vanuit TopTechniek in Bedrijf / TechNet in de regio Zuid Oost Groningen in het schooljaar 2019/2020 een evenement / evenementen organiseren die gericht is op de dynamische presentatie van de mogelijkheden van de techniek met ‘doe’ activiteiten, informatie over studie, beroepen en carrièremogelijkheden. Daarbij willen we betrokken regionale bedrijven vragen om de verschillende werelden van techniek te presenteren, rekening houdend met opleidingsniveaus. We vragen daarnaast bij het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van dit evenement hulp van het netwerk, van studenten van de betrokken scholen, maar ook van studenten van de Hanzehogeschool.

Het idee is om het evenement op een vrijdagmiddag te houden, van 14 uur tot 21 uur. Meestal kunnen leerlingen gedurende dit tijdvak wel een moment vinden om al dan niet met hun ouders/verzorgers Techniek Tastbaar te bezoeken (liefst wel!).

Waarom willen we dit?

Vanuit de lokale bedrijven uit het gebied hebben we het afgelopen jaar terug gekregen dat zij onvoldoende bij het onderwijs en techniekpromotie worden betrokken.

Door de VMBO scholen Dollard College Winschoten en Dr. Aletta Jacobs College Hoogezand is gevraagd om samen met hun een dergelijk evenement te organiseren. In Hoogezand kan het evenement aansluiten bij de week van de techniek in december 2019. In Stadskanaal en Winschoten wordt jaarlijks een vergelijkend evenement, genaamd BOTSS, georganiseerd in mei / juni 2020.

Met het evenement willen we de samenhang tussen de verschillende technische disciplines laten zien. Bij veel projecten worden meerdere uiteenlopende technieken toegepast, waarbij de integratie hiervan grote voordelen kan opleveren voor met name de efficiency en de kosten. Zo zal er aandacht zijn voor techniek en zorg, bouw en installatietechniek, (3D) engineering en productie. Tijdens Techniek Tastbaar willen we techniek laten zien, voelen, proeven, horen en ruiken. We laten graag meer leerlingen kennis maken met techniek.

We willen met zoveel mogelijk jongeren van 10 tot 16 jaar, ouders en verzorgers in contact komen en hen informeren over, enthousiasmeren voor en kennis laten maken met de techniek zodat ze enthousiast worden voor een opleiding in de techniek.

Door toonaangevende bedrijven en ervaren mensen bij elkaar te zetten creëren we een zo goed mogelijk beeld van de techniek van tegenwoordig, waarbij het uitgangspunt is dat de bedrijven  niet zozeer hun bedrijf laten zien maar wel de verschillende werelden van techniek. Het bedrijfsleven en de opleidingsinstellingen zullen in onderling overleg voor invulling zorgdragen, scholieren van de deelnemende scholen worden mede ingezet voor de organisatie van het evenement.

 Wie zoeken we?

Studenten die affiniteit hebben met het raakvlak tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de regio Zuid Oost Groningen.

Wat bieden we je?

Een leuke opdracht in een dynamische omgeving die positief kan bijdragen aan de beeldvorming van techniek, technische bedrijven, technische beroepen, technische opleidingen en de regio.

Welk eindproduct lever je op?

Het doel is om het evenement techniek tastbaar succesvol voor te bereiden en te laten verlopen.

 Voor wie doe je dit?

De opdracht doe je voor TopTechniek in bedrijf i.s.m de gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen

Heb je belangstelling?

Gebruik om te solliciteren de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info of https://www.gc-zog.nl


DE OPDRACHTGEVER

TopTechniek in Bedrijf / TechNet is een project van het ministerie dat nu al 10 jaar in de regio ‘loopt’.

Binnen Toptechniek in bedrijf werken landelijk 28 regionale netwerken van vmbo, mbo, bedrijfsleven en regionale overheid aan het versterken van de kwalitatieve en kwantitatieve match tussen het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt. Meer informatie:

www.toptechniekinbedrijf.nl

DE GEBIEDSCOÖPERATIE ZUID- EN OOST GRONINGEN

Het belangrijkste doel van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is behoud en  ontwikkeling van de regio. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoöperatie economische activiteiten die in het voordeel zijn van Zuid- en Oost-Groningen in zijn geheel en van de leden in het bijzonder.

De Gebiedscoöperatie wil bijdragen aan het vermeerderen en delen van de beschikbare kennis van en tussen de leden en het ontsluiten van (financiële) hulpbronnen die beschikbaar zijn voor de collectiviteit en niet alleen voor individuele leden om de hiervoor genoemde doelen te bereiken. Zo kan de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen fungeren als een maatschappelijke onderneming en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met de stakeholders in de regio willen we nieuwe kennis en inzichten ontwikkelen en deze toepassen in de vraagstukken van de regio.

Delen:

Vacature Categories: Afstuderen en IWP Zuid-en Oost-Groningen Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen, Gebiedsontwikkeling en Marketing/communicatie Opleiding: Bedrijfskunde/Bedrijfskunde, Marketing, Media, Informatie en Communicatie en Social Work

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature