Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
6 mei 2019

Duurzaam cooperatief ondernemen In beeld brengen impact op de circulaire economie

Zuid-Oost Groningen  Veendam, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:

» Deze opdracht staat open vanaf:

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuid-en Oost-Groningen en Werkvorm: Afstuderen. Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen en Energie/Circulaire Economie. Opleiding: Media, Informatie en Communicatie en Social Work.

Opdracht omschrijving:

Wat ga je doen?

Je gaat met behulp van de monitor brede welvaart helpen bij het in beeld brengen van de impact van de circulaire economie door een 60-tal koploperbedrijven die recent zijn begonnen met duurzaam / circulair ondernemen. De monitor brede welvaart is op 16 mei 2018 door het CBS gepresenteerd.

Waarom willen we dit?

Begin 2015 zijn een 60-tal koploperbedrijven in Groningen begonnen met toekomstbestendig en duurzaam ondernemen. En daar komen steeds nieuwe bij. In de Monitor Brede Welvaart 2018 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart.

https://nos.nl/artikel/2232024-cbs-presenteert-voor-het-eerst-cijfers-over-kwaliteit-van-leven.html

In de Monitor Brede Welvaart wordt niet alleen gekeken naar het niveau van de brede welvaart “Hier en Nu” maar ook in hoeverre dit welvaartsstreven mogelijk een druk legt op volgende generaties in Nederland (brede welvaart “Later”) of op andere landen (brede welvaart “Elders”). Daarnaast wordt in de monitor aandacht geschonken aan verdelingsaspecten van brede welvaart en wordt de brede welvaart beschreven voor zestien beleidsthema’s. Per indicator is bepaald welke trend die heeft vanuit de optiek van brede welvaart en welke positie Nederland voor die indicator inneemt op de Europese ranglijst.

Graag willen we qua economische,  ecologische en sociaal-maatschappelijke impact weten waar de koploperbedrijven nu staan, gemeten langs de monitor brede welvaart en welke economische, maar ook ecologische en sociaal-maatschappelijke waarde ze hebben toegevoegd aan onze maatschappij sinds ze zijn begonnen met duurzaam ondernemen. De monitor is gemaakt op verzoek van het kabinet als een vervolg op de aanbevelingen van de Tijdelijke Kamercommissie Breed Welvaartsbegrip (commissie Grashoff) uit 2016. De monitor maakt samen met een kabinetsreactie op de publicatie deel uit van de stukken voor het Verantwoordingsdebat in mei 2018 in de Tweede Kamer.

Wie zoeken we?

Wij zoeken studenten die geïnteresseerd zijn in de monitor brede welvaart en de duurzame / circulaire economie en die kunnen helpen met het interviewen van de koploperbedrijven over de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van hun bedrijfsvoering. We zijn op zoek naar een eenvoudige ‘tool’ waarmee we deze impact kunnen meten en aantonen en de informatie die uit deze tool komt moet eenvoudig door de bedrijven gebruikt kunnen worden in hun communicatie en in hun verantwoording.

Wat bieden we je?

We bieden je een werkplek in een innovatiewerkplaats in de regio en / of bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Welk eindproduct lever je op?

Resultaat van je onderzoek is dat door jou inzet de impact van bedrijven die meedoen aan het koploperproject duurzaam ondernemen, gemeten langs de monitor brede welvaart , inzichtelijk wordt en dat de bedrijven deze informatie kunnen gaan gebruiken in hun communicatie en verantwoording.

 Voor wie doe je dit?

De opdracht doe je in opdracht van het koploperteam Groningen (DZyzzion, Circulair Actief en Rein Advies) en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Heb je belangstelling?

Gebruik om te solliciteren de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info  of  https://www.gc-zog.nl


 

DE OPDRACHTGEVER

Het Koploperproject richt zich op de duurzame versterking van de regionale economie, door vooruitstrevende mkb-ondernemers de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te gaan ondernemen. Dit wordt steeds meer een voorwaarde voor het bestaansrecht van bedrijven, maar biedt tegelijkertijd veel kansen om te innoveren en te groeien, door beter in te kunnen spelen op de transities die momenteel gaande zijn richting een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie. Daarom spreken we van toekomstbestendig ondernemen. Dat is dus veel meer dan energie besparen en afval scheiden, want duurzame ondernemers genereren winst voor people, planet en profit.

In een Koploperproject gaan ondernemers in kleine groepen hands-on aan de slag met duurzaam ondernemen. Na een grondige nulmeting gaan ze aan de slag met een actieplan en leren beter communiceren. In enkele uitwisselingsbijeenkomsten leren ze ook veel van elkaar. De doorlooptijd is een klein jaar. Meer informatie: www.koploperproject-groningen.nl

DE GEBIEDSCOÖPERATIE ZUID- EN OOST GRONINGEN

Het belangrijkste doel van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is behoud en  ontwikkeling van de regio. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoöperatie economische activiteiten die in het voordeel zijn van Zuid- en Oost-Groningen in zijn geheel en van de leden in het bijzonder.

De Gebiedscoöperatie wil bijdragen aan het vermeerderen en delen van de beschikbare kennis van en tussen de leden en het ontsluiten van (financiële) hulpbronnen die beschikbaar zijn voor de collectiviteit en niet alleen voor individuele leden om de hiervoor genoemde doelen te bereiken. Zo kan de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen fungeren als een maatschappelijke onderneming en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met de stakeholders in de regio willen we nieuwe kennis en inzichten ontwikkelen en deze toepassen in de vraagstukken van de regio.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuid-en Oost-Groningen en Werkvorm: Afstuderen. Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen en Energie/Circulaire Economie. Opleiding: Media, Informatie en Communicatie en Social Work.

Solliciteer op deze vacature