Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
12 apr 2022

Sociaal Gezond en Inclusief Integraal gemeentelijk voedselbeleid: mogelijkheden m.b.t. gezonde voedselomgeving in onder andere omgevingsplan

Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/09/2022

» Aantal betrokken studenten:
5

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Integraal gemeentelijk voedselbeleid, Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB), Werkvorm: Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en Werkvorm: Flexibele opdrachten Rechten Specialisatie Overheid. Vacature thema’s: Sociaal Gezond en Inclusief.

Opdracht omschrijving:

Integraal gemeentelijk voedselbeleid: mogelijkheden m.b.t. gezonde voedselomgeving in onder andere omgevingsplan

Aanleiding

Ongezonde voeding is na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland(4). In 1990 had één op de drie volwassen Nederlanders overgewicht. Sindsdien is het aantal volwassen Nederlanders met overgewicht gestegen naar één op de twee in 2018(5). Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud had 13,2% in 2019 overgewicht. Overgewicht en obesitas worden voor het grootste deel veroorzaakt door een ongezond voedingspatroon in combinatie met onvoldoende lichaamsbeweging. Ongezonde voeding zorgt voor 8,1% van de ziektelast, jaarlijks 12.900 doden en € 6 miljard aan zorgkosten(6). De voedselomgeving speelt hierbij een belangrijke rol.

De COVID-19 pandemie benadrukt het belang van het tegengaan van overgewicht en bevorderen van gezond eten. Mensen met overgewicht hebben vaak een minder goed functionerend immuunsysteem, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor het virus en in het geval van besmetting zieker worden. Gezond eten, meer bewegen en goed slapen zijn de belangrijkste ingrediënten voor het verbeteren van de fysieke én mentale fitheid.

In het Nationaal Preventieakkoord (NPA) zijn afspraken gemaakt met partijen om het percentage van mensen met overgewicht en obesitas te verlagen. In het deelakkoord overgewicht staan diverse acties om het voedselaanbod in verschillende onderdelen van de omgeving gezonder te maken (van kinderopvang en school tot sportkantine en van ziekenhuis tot (tank)station). Uit de Quickscan mogelijke impact Nationaal Preventieakkoord van het RIVM (7) sprak al duidelijk dat deze mooie start aan acties nog niet voldoende is om de gestelde ambities te bereiken.

Wat ga je doen?

Zijn er vanuit het perspectief van ruimtelijke ordening  of in de context van de Warenwet handvatten om een gezonde voedselomgeving mogelijk te maken. Hoe kan wettelijk verankerd kan worden dat gemeenten meer instrumenten krijgen voor het creëren van een gezonde voedselomgeving. Hierover is ook de motie van de leden Sazias en van Esch aangenomen (32793-353).  Welk juridisch instrumentarium is er momenteel beschikbaar voor een gezonde voedselomgeving.

Je gaat verder aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

 • Welke stakeholders zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
 • Welke best-practices zijn er?
 • Welke mogelijkheden voor financiering/subsidie zijn er?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek:

 • Maken van een prototype/of uitwerken van een concept;
 • Maken van een serious game;
 • Maken van een film of animatie;
 • Maken van een website of het leveren van ideeën voor een website;
 • Uitvoeren (marketing-) campagne;
 • Doen van een interventie. Een interventie is: één of een serie geplande veranderingsactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten;
 • Maken van een opdracht voor Challenge the Future
 • Realiseren van input voor je project. Bijvoorbeeld:
  • Subsidieaanvraag;
  • Proefinstallatie leverancier (software of apparatuur);
  • Workshop leverancier;
 • Eén of meerdere leads voor je nieuwe businessmodel realiseren
 • Een of eerdere relevante vervolgopdrachten beschrijven
 • Organiseren van een afsluitende werkconferentie met stakeholders
 • Uitnodigen van een spreker. Dit kan iemand uit het werkveld zijn, maar ook ook een onderzoeker of lector van je school. Of iemand, die je hebt geinterviewd over je onderwerp;

Zie hiervoor ook: actie-onderzoek.

Interdisciplinair samenwerken

Voor dit project ga je mogelijk interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding. De hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zijn door verschillende oorzaken en factoren complex. En deze complexiteit maakt dat een aanpak om tot innovatie te komen niet monodisciplinair kan zijn. Ook het werkveld vraagt naar professionals, die interdisciplinair kunnen samenwerken. Door co-creatie begrijp je elkaars perspectief. Door bepaalde grenzen te doorbreken en je te begeven in elkaars kennisgebieden, kan een diepgaandere probleemanalyse en aanpak en oplossing worden gerealiseerd. En niet onbelangrijk: je leert uiteindelijk van elkaar!

Raadpleeg [verwijzing naar samenwerking] voor meer opdrachten/onderzoeksvragen.

Waarom willen we dit?

De IWP’s werken samen aan een sterke, duurzame en veerkrachtige regio. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP’s  willen mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens de IWP

 

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de IWP’s. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: 

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij een van de IWP’s

Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaatsen werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

 • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
 • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
 • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van een van de IWP’s en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op de websites van de Gebiedscoöperaties/ IWP’s. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Integraal gemeentelijk voedselbeleid, Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB), Werkvorm: Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en Werkvorm: Flexibele opdrachten Rechten Specialisatie Overheid. Vacature thema’s: Sociaal Gezond en Inclusief.

Solliciteer op deze vacature