Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
15 jun 2021

Duurzaam cooperatief ondernemen Juridische ruimte voor innovatie/ project Bedrijf en Overheid (2 groepen/2021/5/niet multidisciplinair)

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Zuidhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB), Flexibele opdrachten Rechten Specialisatie Overheid en IWP Noordhorn. Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen.

Opdracht omschrijving:

Juridische ruimte voor innovatie/ project Bedrijf en Overheid (2 groepen/2021/5/niet multidisciplinair)

Aanleiding

Met de introductie van het missiegedreven innovatiebeleid zet de overheid een belangrijke stap om onderzoek gericht in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen – zoals de overgang naar een circulaire economie. Naast aandacht voor economische, juridische en sociaal-culturele aspecten van technologische vernieuwing vraagt innovatie om het vroegtijdig betrekken van partijen bij het innovatietraject en het anticiperen op hoe de beoogde innovatie zal ‘landen’ in de maatschappij. Dat maakt het mogelijk om tijdig aanpassingen te doen. Het juridische experiment staat derhalve in het middelpunt van de belangstelling. In het regeerakkoord dat eind 2017 het licht zag, werd al een groot aantal experimenten aangekondigd. Inmiddels zijn de eerste van die plannen in wetsvoorstellen omgezet. De Experimentenwet rechtspleging is daarvan een voorbeeld. Aan andere experimenten werd al veel langer gewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het voorstel voor de regeling om zelfrijdende auto’s experimenteel op de openbare weg toe te laten.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • In welke gedaanten komen juridische experimenten voor;
  • Wat zijn regulatory sandboxes en hoe kunnen we hier bij innovaties gebruik van maken.

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)IWP Noordhorn ,AgrotechniekBedrijfskunde/BedrijfskundeFinance & Control (Bedrijfseconomie)Finance, Tax and AdviceGroen Onderwijs en Management van de Leefomgeving

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: 

 

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature