Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
23 mei 2020

Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie Kunnen waterschappen model zijn voor nieuwe ‘windschappen’

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Overal


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/09/2022

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Flexibele projecten prioriteit 2. Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie, Energie/Circulaire Economie en Klimaatadaptatie. Opleiding: Accountancy, Bedrijfskunde/Bedrijfskunde, Finance & Control (Bedrijfseconomie), Finance, Tax and Advice, Management van de Leefomgeving en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten.

Opdracht omschrijving:

Kunnen waterschappen model zijn voor nieuwe ‘windschappen’

Aanleiding/probleemstelling

Sabotage van windparken in aanbouw begint regel te worden, niet alleen in Groningen. In Friesland bestaat brede steun voor de beweging ‘Geen ruimte voor windmolens’ en in andere provincies lopen plannen ook vast.

Den Haag heeft de regie uit handen gegeven aan Regionale Energiestrategieën (RES), die concrete plannen moeten maken in het kader van het Klimaatakkoord. De facto manoeuvreren ze moeizaam tussen alle boze burgers en de hinderpalen in het landschap die wel 200 meter hoog kunnen zijn.

In de Middeleeuwen ontdekten boeren en bestuurders dat er een nieuwe bestuurslaag moest komen om het gemeenschappelijke domein van het water te beheren via dijken en gemalen. Dat werden de waterschappen, die dit domein sindsdien hebben gestabiliseerd, gedepolitiseerd en gefinancierd, met voordeel en successen voor allen. In het licht van de huidige chaos rond de inrichting van windparken verdient dit idee navolging in de vorm van windschappen . Per windpark een bestuur met ingelanden, heffingen en verdeling van de lusten én de lasten. Kan een dergelijke bestuurslaag het domein van het landschap en de horizon ten goede komen?

Wat ga je doen?

Je gaat onderzoeken of een windschap mogelijk is naar analogie van het waterschap.

Waarom willen we dit?

De windplannen heten te staan voor de groene energierevolutie, goed voor klimaat en zoveel maal 100.000 huishoudens. Maar in Groningen en de Wieringermeer – en niet alleen daar – gaat veel van die stroom naar grootverbruikers, zoals het datacenter van Google (in de Eemshaven). En de winst gaat naar wie handig is met subsidies, naar boeren die een hectare akkerland verkopen aan de onderneming, terwijl de rest van de bevolking wordt opgezadeld met een bedorven landschap.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde uitleg vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB).

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

[naam opdrachtgever]

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interssant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek. Verder presenteer je je bevindingen in een werkconferentie aan de betrokken stakeholders en maak je een flyer of een video-impressie van je onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Flexibele projecten prioriteit 2. Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie, Energie/Circulaire Economie en Klimaatadaptatie. Opleiding: Accountancy, Bedrijfskunde/Bedrijfskunde, Finance & Control (Bedrijfseconomie), Finance, Tax and Advice, Management van de Leefomgeving en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten.

Solliciteer op deze vacature