Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
11 sep 2019

Landschap/Natuur/Water en Bodem Lisdoddeteelt: zit daar business in? (reeds vervuld!!!!!!!)

Gebiedscoöperatie Westerkwartier- Geplaatst door Eric Veldwiesch Overal

Vacature omschrijving:

Nederland telt nog een aantal stukken veengebied, waaronder een zone in Groningen en de kop van Drenthe. Deze veengebieden staan momenteel gedeeltelijk onder druk, omdat het veen er langzaam verdwijnt. Dit is problematisch, want het verdwijnen van veen houd tevens in dat de bodem daalt (1-2 cm per jaar), maar ook dat er veel CO2 (dat door het veen wordt vastgehouden) vervliegt. De hoeveelheid uitstoot van deze veengebieden in Nederland staat zelfs gelijk aan de uitstoot van 2 miljoen auto’s.

Hoogste tijd om het tij te keren. Een van de mogelijke oplossingen is dat we juist in deze gebieden aan de gang gaan met nattere teelten. Momenteel wordt er geexperimenteerd met bijvoorbeeld het telen van lisdodde. De lisdodde groeit op nattere grond en houdt de C02 beter vast. Uiteindelijk kan de lisdodde gebruikt worden om bijv. isolatiemateriaal van te maken.

Maar: valt hier wel een stevige businesscase van te maken?

In deze opdracht speuren jullie naar de mogelijkheden voor het telen van lisdoddes (internationaal) en hoe de businesscases eruit zien van deze teelten. Uiteindelijk leveren jullie een advies op over hoe haalbaar een businesscase in lisdoddeteelt is en hoe we dit dan het beste zouden moeten aanpakken. Hiermee zijn de agrarische ondernemers, gebonden aan de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, zeer geholpen.

 

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) Vacature thema’s: Landschap/Natuur/Water en Bodem

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature