Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
5 sep 2020

INA-app Logistiek en distributie in de regionale voedselketen (2021/16/)

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Zuidhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: Action Lab Bedrijfskunde en Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) Vacature thema’s: INA-app en Regionale Voedselketens Opleiding: Facility Management, Food, Life & Innovation (MBO Terra), Groen Onderwijs en Management van de Leefomgeving

Opdracht omschrijving:

Logistiek en distributie in de regionale voedselketen (2021/16/)

Aanleiding

Streekproducten, producten die expliciet met de landbouw in een bepaalde streek te maken hebben, hebben in de afzet in een korte keten veel potentie. Consumententrends als ‘versheid,’ ‘ambachtelijkheid’ en ‘genieten’ bieden kansen voor streekproducten. Bovendien versterken streekproducten de relatie tussen stad en platteland en stimuleren ze bewustwording van gezond en lekker eten bij burgers. Diverse onderzoeken naar streekproducten in Nederland laten zowel kansen als belemmeringen zien voor het gebruik van streekproducten én voor keten-ontwikkeling. Maar wat kan een ondernemer nu echt doen om het opzetten en beheren van een korte keten met streekproducten tot een succes te brengen?

Een van de knelpunten is dat er weinig zicht is op de markt van vraag en aanbod. Dit levert onzekerheid over de afzet van producten op. Distributie en logistiek blijven tevens belangrijke knelpunten. Bovendien moet “het verhaal” van het product kloppen. De coöperatieve structuur van de GCWK leent zicht uitstekend om de organisatie van vraag en aanbod op zich nemen.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de onderzoeksterreinen:

  • Distributievorm: Hoe ziet de ideale distributievorm er uit in een regionale voedselketen:
  • Een regionale Food Hub: Hoe kunnen we de logistieke en transportproblemen van ketenpartners in een gezamenlijke aanpak oplossen. De regionale Food Hub zorgt voor een fundamentele heroriëntatie van logistieke systemen
  • Multimodaal transport kan mogelijk de brandstof- en kostenefficiëntie verhogen en de duurzaamheid van regionale voedseldistributie verbeteren door de afhankelijkheid van vrachtwagenvervoer te verminderen. Multimodaal transport is nog in de kinderschoenen als een echt alternatief voor het gevestigde vracht-vervoersysteem voor vrachtwagens, maar het is het onderzoeken waard in het licht van de toenemende complicaties die gepaard gaan met vrachtwagentransport en een groeiende interesse in creatieve logistiek.
  • Third party logistics (3PL): Is een supply chain-model waarin één entiteit verpakkings-, opslag-, voorraadbeheer-, marketing- en transportdiensten levert, een welkome aanvulling op de supply-chain van de GCWK?
  • Gedeelde slimme software: het hebben van één gedeeld IT-platform voor het beheren van alle informatie zou gunstig zijn voor iedereen in de toeleveringsketen. Het democratiseren van IT wordt essentieel geacht: dit gedeelde IT-platform zou basisdiensten bieden aan iedereen in de toeleveringsketen om het delen van informatie te standaardiseren. Het digitaliseren van transactie-informatie zou ook de transactiekosten teniet doen. Je gaat op zoek naar geschikte Tijdens de voedseldistributie-software.
  • Wetgeving: Welke wetgeving speelt in deze onderzoeksterreinen een rol

Voor dit project ga je interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding. De hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zijn door verschillende oorzaken en factoren complex. En deze complexiteit maakt dat een aanpak om tot innovatie te komen niet monodisciplinair kan zijn. Ook het werkveld vraagt naar professionals, die interdisciplinair kunnen samenwerken. Door co-creatie begrijp je elkaars perspectief. Door bepaalde grenzen te doorbreken en je te begeven in elkaars kennisgebieden, kan een diepgaandere probleemanalyse en aanpak en oplossing worden gerealiseerd. En niet onbelangrijk: je leert uiteindelijk van elkaar!

Waarom willen we dit?

Een belangrijk knelpunt in de regionale voedselketen is de logistiek en distributie. Momenteel leveren de boeren zelf hun producten af of halen verkopers zelf hun producten bij de leverancier. Dit heeft als gevolg dat de levering weinig flexibel is. De boeren leveren alleen op bepaalde momenten of dagen. De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) 

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature