Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
22 mei 2018

Duurzaam Bouwen Masterplan Bouwen bij Balena

Innovatiewerkplaats Pekela- Geplaatst door Zuid-Oost Groningen Overal

Vacature omschrijving:

Wat ga je doen?

Je gaat werken aan het opstellen van een masterplan voor de verbouwing van een boerderij naar een sociale woonvorm voor 4 tot 6 personen.

Waarom willen we dit?

Middenin Oude Pekela staat een grote boerderij, waarin momenteel een pedicure- en massagepraktijk is gevestigd. De eigenaar woont tevens in deze boerderij.

In de boerderij is veel ruimte die momenteel niet of nauwelijks benut wordt. De eigenaar wil dit deel van de boerderij graag ombouwen tot een woongedeelte met drie à vier eenpersoons woonunits, al dan niet met enkele gedeelde voorzieningen. Daarbij kan ook de achterliggende tuin betrokken worden in het woonproject.

Voor dit project worden frisse, innovatieve ideeën gezocht. Kernbegrippen hierbij zijn: innovatief, duurzaam, sociaal en betaalbaar. Onderdelen van het masterplan moeten o.a. omvatten: doelgroepbepaling, organisatievorm, businessplan, haalbaarheidsstudie, bouwkundige ideeën. Denk hierbij ook aan het zoeken van samenwerking met andere (lokale) bedrijven, zoals bijvoorbeeld een lokale producent van innovatieve bouwmaterialen. Als organisatievorm wordt op dit moment gedacht aan een coöperatieve vorm.

Wie zoeken we?

We zoeken twee of meer studenten: één met een financieel-economische achtergrond voor het onderzoeken van de bedrijfsmatige aspecten en één met een bouwkundige achtergrond voor het onderzoeken van de bouwkundige aspecten. Te denken valt hierbij o.a. aan een haalbaarheidsstudie en een business case, maar ook aan onderzoek naar diverse bouwmogelijkheden.

Middels deze opdracht kunnen verdere onderzoeksvragen worden geformuleerd voor volgende groepen studenten!

De eigenaar staat open voor alle frisse ideeën en is zeer gemotiveerd om nieuwe plannen te omhelzen.

Wat bieden we je?

Een bijzondere werkplek bij een bijzonder project. Innovatief, sociaal, maar ook zakelijk en bouwkundig zeer interessant.

Er is al een kleiner vooronderzoek gepleegd door tweedejaars-studenten (de resultaten hiervan zijn eind mei 2018 beschikbaar). Hierop kan voortgebouwd worden.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de eigenaar van het het bedrijf Balena in samenwerking met de Innovatiewerkplaats Pekela.

Welk eindproduct lever je op?

Het eindproduct is tweeledig: enerzijds een business case en anderzijds een bouwkundig advies. Gezamenlijk vormen deze de blauwdruk, het masterplan, voor het uitvoeren van deze plannen.

Heb je belangstelling?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Afstuderen en IWP Zuid-en Oost-Groningen Vacature thema’s: Duurzaam Bouwen

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature