Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
7 jun 2021

Energie/Circulaire Economie Met Miscanthus circulair in de textielketen (2021/4/)

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Zuidhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Energie/Circulaire Economie en INA-app. Opleiding: Communication & Multimedia Design en Media, Informatie en Communicatie.

Opdracht omschrijving:

Met Miscanthus circulair in de textielketen (2021/4/)

Aanleiding

Wist je dat de textielindustrie verantwoordelijk is voor circa 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot? En ook dat de verwachting is dat de totale uitstoot tot 2030 met circa 63% toeneemt? Het verduurzamen van textiel is een grote uitdaging.

In het ‘Beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025’ zijn doelen en acties opgenomen om de textielsector op weg te helpen naar een circulaire economie. Daarbij gaat het om: (I) Bevordering van duurzame producten in de ontwerp en productiefase, (II) Verantwoord gebruik in de aanschaf en gebruiksfase en (III) Vergrote en verbeterde inzameling en recycling.

In deze opdracht wordt nauw samengewerkt met GROFF. Zie ook: https://www.toukomst.nl/ideeen/innovatie-werkplaats-circulair-textiel/


Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

 • Hoe zijn de centrale begrippen van dit onderzoek te duiden? Daarbij gaat het onder meer om ‘bruikbaar’, ‘ongebruikt’ en verschillende stromen in de ‘textielketen’. •
 • Hoe gaan de spelers in de textielketen om met verschillende stromen bruikbare goederen?
 • Specifiek wordt ingegaan op de vraag: Hoeveel bruikbaar textiel wordt er in een straal van 40 km. rond de stad Groningen vernietigd en om welke specifieke (retour)stromen gaat het?
 • Welke prikkels in (en rondom) de textielketen kunnen de wijze van omgang met de verschillende stromen verklaren?
 • Welke interventies zijn mogelijk om de wijze van omgang te beïnvloeden?
 • Het in kaart brengen van de verschillende regionale partijen in de keten (fabrikanten, tussenhandelaren en retail)
 • Ook brengen we in kaart welke andere keuzes partijen zouden kunnen maken en wat ze nodig hebben om die keuze ook te maken.
 • Je maakt een campagne voor de bewustwording van de huidige textielketen
 • Je maakt een campagne voor de promotie van GROFF

Voor dit project ga je interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding. De hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zijn door verschillende oorzaken en factoren complex. En deze complexiteit maakt dat een aanpak om tot innovatie te komen niet monodisciplinair kan zijn. Ook het werkveld vraagt naar professionals, die interdisciplinair kunnen samenwerken. Door co-creatie begrijp je elkaars perspectief. Door bepaalde grenzen te doorbreken en je te begeven in elkaars kennisgebieden, kan een diepgaandere probleemanalyse en aanpak en oplossing worden gerealiseerd. En niet onbelangrijk: je leert uiteindelijk van elkaar!

 

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Zie ook:

https://duurzaamheid.nl/artikelen/reshoring-kans-voor-een-circulaire-textielketen/

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)IWP Noordhorn ,AgrotechniekBedrijfskunde/BedrijfskundeFinance & Control (Bedrijfseconomie)Finance, Tax and AdviceGroen Onderwijs en Management van de Leefomgeving

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: GROFF

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

 • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
 • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature