Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
5 jun 2020

Alternatieve financieringsvormen Netwerkfinanciering in het Sociaal Domein

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Netwerkfinanciering in het Sociaal Domein

Aanleiding

Integrale financiering wordt vaak gezien als veelbelovende stip aan de horizon. Veel vraagstukken van kwetsbare mensen hebben immers betrekking op verschillende onderdelen van het leven en daarmee ook op verschillende (financierings)domeinen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een lichte verstandelijke beperking die beschut werken en ondersteuning krijgen bij hun administratie. Mensen met lichte dementie die gebruik maken van dagopvang en ondersteund worden door een casemanager. Of gezinnen die leven van een uitkering en die jeugd- of opvoedingshulp nodig hebben. Al deze mensen zijn gebaat bij een persoonsgerichte aanpak waarin alle belangrijke levensdomeinen aan bod komen. Financiering zou zo’n aanpak niet in de weg moeten staan maar juist ondersteunen. De praktijk is helaas weerbarstig. Vaak worden professionals niet beloond voor integraal werken. Elke professional en elke organisatie heeft zijn eigen specialisme en financieringsgrondslag die de grenzen van het handelingsperspectief bepalen. Financiers van nieuwe, integrale initiatieven merken dat de baten van hun inspanningen vaak buiten de grenzen van hun eigen domein liggen. Met andere woorden: de huidige versnipperde financiering zit het streven naar de juiste zorg op de juiste plek in de weg. Domeinoverstijgende bekostiging kan hiervoor een oplossing bieden. Het doel: bekostigingsstructuren en financieringsafspraken vormen geen drempel meer voor persoons- en populatiegerichte zorg en ondersteuning, maar zijn dienend aan een integraal en toekomstbestendig voorzieningenaanbod. De financiering draagt optimaal bij aan een aanbod dat de vraag van mensen volgt (in plaats van systeemkaders) en waarin gezondheid en preventie leidend zijn (in plaats van ziekte en zorg).

Het Rathenau Instituut ziet dat voor acute crises en snel veranderende maatschappelijke behoeften een brede en diverse kennisinfrastructuur nodig is. Daarvoor moet het stelsel van onderzoek minder worden aangestuurd en gefinancierd via onderlinge concurrentie, kortlopende projectfinanciering en een waaier aan programma’s en fondsen. De sturing moet zich sterker richten op het vitaal maken en houden van zogeheten kennisecosystemen.

Bericht aan het parlement ‘Sturen op samenwerking in kennisecosystemen’_0

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is netwerkfinanciering
  • Hoe kunnen we het toepassen in het sociaal domein
  • Hoe verhoudt netwerkfinanciering zich tot aanbestedingsrecht
  • Zijn er proeftuinen/best practices en kunnen we die toepassen in het Westerkwartier
  • Welke juridische belemmeringen zijn er om in een proeftuin te experimenten en hoe kunnen we deze belemmeringen wegnemen
  • Hoe zou een netwerkcontract er uit kunnen zien?

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB),Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Anna Wondergem

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Alternatieve financieringsvormen en Sociaal Gezond en Inclusief Opleiding: Bedrijfskunde/Bedrijfskunde, Finance & Control (Bedrijfseconomie), Finance, Tax and Advice en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature