Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
31 mei 2021

Duurzaam cooperatief ondernemen Businessmodel Legal Office Westerkwartier (2021/15/niet multidisciplinair)

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is in gang gezet. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Flexibele projecten prioriteit 2. Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen. Opleiding: Accountancy, Bedrijfskunde/Bedrijfskunde, Communication & Multimedia Design, Finance & Control (Bedrijfseconomie), Human Resource Management, Marketing, Media, Informatie en Communicatie en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten.

Opdracht omschrijving:

Businessmodel Legal Student Office (LSO) Westerkwartier (2021/15/niet multidisciplinair)

Aanleiding

De GCWK is voortdurend aan het onderzoeken hoe de de dienstverlening aan de leden kan worden verbeterd. Zo is het idee ontstaan  leden een totaalpakket aan diensten aan te bieden van verschillende offices.  Deze offices worden gerund door studenten en zijn start-ups binnen de GCWK.  De offices werken multidisciplinair en richten zich op verschillende thema’s:

 • FEM
 • Food & Health
 • Landscape
 • International
 • HRM Payroll & Personeel
 • Media
 • Legal

Het LSO onderscheidt zich van andere juridische loketten door:

 • Juridisch advies in de regio Westerkwartier voor leden (ondernemers);
 • Rechtsgebieden: ruimtelijke ordeningsrecht, MVO, aanbestedingsrecht, informatierecht en coöperatief recht, internationalisering (betreden nieuwe markten);
 • Doel: ondersteuning bieden aan ondernemers;
 • Samenwerking Hanzehogeschool;
 • Het bieden van een totaalpakket aan diensten van verschillende offices.
 • Laagdrempelig advies voor kleine ondernemingen voor wie gespecialiseerde rechtsbijstand te kostbaar is.

Wat ga je doen?

Verschillende schools van de Hanzehogeschool gaan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het LSO

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

 • Maken waardepropositie LSO
 • Uitwerken businesscase/ verdienmodel
 • Juridische rechtsvorm kiezen
 • Marketingplan maken
 • Publiciteitscampagne opzetten
 • Inrichten organisatiestructuur en administratieve organisatie/ processen

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:

Action Lab BedrijfskundeFlexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen Opleiding: AccountancyBedrijfskunde/BedrijfskundeCommunication & Multimedia DesignFinance & Control (Bedrijfseconomie)Human Resource ManagementMarketingMedia, Informatie en Communicatie en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

 • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
 • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Flexibele projecten prioriteit 2. Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen. Opleiding: Accountancy, Bedrijfskunde/Bedrijfskunde, Communication & Multimedia Design, Finance & Control (Bedrijfseconomie), Human Resource Management, Marketing, Media, Informatie en Communicatie en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten.

Solliciteer op deze vacature