Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
18 mei 2022

Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie Tiny houses: nieuwe woonvormen en opdrachtgeverschap

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/09/2022

» Aantal betrokken studenten:
4

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Tiny house community Westerkwartier en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie.

Opdracht omschrijving:

Tiny houses: nieuwe woonvormen en opdrachtgeverschap

Aanleiding:

Hoe meer partijen actief worden op de woningmarkt, hoe beter voor de stad en zijn bewoners. Er ontstaat dan een heus ecosysteem van verschillende ontwikkelvormen en eigendomssituaties, verschillende beheervormen en ook van verschillende typologieën en woonvormen. Dan hebben mensen echt iets te kiezen.’

‘De overheid moet goede voorwaarden creëren voor bijvoorbeeld collectief particulier opdrachtgeverschap of andere gemeenschappelijke initiatieven, zoals wooncoöperaties. Binnen die context is ook zelfbouw interessant. ‘Meer zelfbouw kan leiden tot meer diversificatie, en dat is precies wat we nodig hebben – naast een goede mainstream.’

Er zijn veel mogelijkheden voor innovatieve woonvormen. Rode draad hiervan is het centraal stellen van de eindgebruiker. Deze staat alleen centraal als sprake is van (mede)opdrachtgeverschap van het bouwproject. opdrachtgeverschap kan drie vormen aannemen, te weten het Individueel Particulier Opdrachtgeverschap (IPO), het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) of Mede Opdrachtgeverschap (MO).

Innovatieve woonvormen bieden niet alleen voor de bewoners kansen om vorm te geven aan de eigen woonsituatie maar er zijn ook maatschappelijke baten. Deze zijn bijvoorbeeld: •

  • Het voorzien in de woonbehoefte van doelgroepen die anders moeilijk hun woonwensen kunnen realiseren en waarvan het behoud voor de stad waardevol is.
  • Het verrijken van de stad met nieuwe (steden-)bouwkundige concepten, die anders bij het realiseren van het reguliere woningbouwprogramma zouden ontbreken. •
  • De positieve maatschappelijke effecten voor (vooral sociaal zwakkere) buurten en wijken.

Zie ook: https://innovatiewerkplaats.eu/zo-wil-ik-wonen/

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is de juridische impact van het opdrachtgeverschap zoals hierboven beschreven
  • Welke stakeholders zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
  • Welke best-practices zijn er?
  • Welke mogelijkheden voor financiering/subsidie zijn er?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek.

Interdisciplinair samenwerken

Voor dit project ga je mogelijk interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding.

Impact

De IWP’s werken samen aan een sterke, duurzame en veerkrachtige regio. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP’s  willen mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens de IWP

Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de IWP’s. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: Initiatiefgroep Tiny Houses Westerkwartier

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij een van de IWP’s

Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaatsen werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
  • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van een van de IWP’s en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op de websites van de Gebiedscoöperaties/ IWP’s. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Tiny house community Westerkwartier en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie.

Solliciteer op deze vacature