Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
18 mei 2022

Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie Nu is het aan ons: pleidooi voor burgerraden

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/09/2022

» Aantal betrokken studenten:
4

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie.

Opdracht omschrijving:

Nu is het aan ons: pleidooi voor burgerraden

Aanleiding

“Als we onze democratische vrijheden voor onszelf en voor de komende generaties willen behouden, moeten we de democratie opnieuw uitvinden en een meer directe burgerparticipatie in politieke besluitvorming mogelijk maken. Burgerraden zijn daarvoor de ideale manier. “

George Zarkadakis

Kunnen we de politiek wel aan politici overlaten? Zouden wij als burgers hen niet moeten helpen bij het oplossen van grote maatschappelijke problemen, zoals de klimaatcrisis of kansenongelijkheid?  Het verminderde vertrouwen in democratische instellingen dringt een modernisering van het democratische systeem zich op. Steeds meer (lokale) overheden kiezen dan ook voor burgerparticipatie, waarbij een burgerberaad als methode aan populariteit wint. Het bekendste en meest succesvolle voorbeeld is ongetwijfeld de Ierse Volksraad. Deze raad leidde in 2014 tot een (succesvol) referendum over het homohuwelijk en het schrappen van het achtste amendement over abortus in 2017. Deze twee grondwetswijzigingen lagen heel gevoelig in Ierland en pakten netelige kwesties aan die politici een lange tijd omzeild hadden. Dit illustreert perfect de mogelijke impact die burgerraden kunnen hebben op diepgaande beleidsdiscussies.

Als gevolg hiervan riepen meer en meer mensen op tot burgerraden voor andere beleidskwesties, zoals de klimaatcrisis.. En met succes: het VK en Frankrijk hebben de burgerraad ingezet om innovatieve en degelijke oplossingen te vinden voor de klimaatcrisis.Lees ook: https://decorrespondent.nl/13441/zijn-burgerberaden-een-goed-idee-praat-mee/4321524755218-fa49d145

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat zijn burgerraden en hoe kun je die een bijdrage laten leveren aan de democratische besluitvorming
  • Wat is de juridische basis van een burgerraad
  • Welke stakeholders zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
  • Welke best-practices zijn er?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek. Zie hiervoor: actie-onderzoek.

Interdisciplinair samenwerken

Voor dit project ga je mogelijk interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding.

Waarom willen we dit?

De IWP’s werken samen aan een sterke, duurzame en veerkrachtige regio. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP’s  willen mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens de IWP

Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de IWP’s. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij een van de IWP’s

Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaatsen werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
  • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van een van de IWP’s en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op de websites van de Gebiedscoöperaties/ IWP’s. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie.

Solliciteer op deze vacature