Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
3 jun 2021

Duurzaam cooperatief ondernemen Ondernemers wil meer duidelijkheid over keurmerken (2021/12/niet multidisciplinair)

Wobbe Reindersma Overal

Status Opdracht:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen.

Opdracht omschrijving:

Ondernemers wil meer duidelijkheid over keurmerken (2021/12/niet multidisciplinair)

Aanleiding

Wellicht is het je al opgevallen…er zijn nogal wat keurmerken. Zowel voor bepaalde producten en productgroepen als voor branches of voor bepaalde type verkopers. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar hoe keurmerken beleefd worden door consumenten en of keurmerken op waarde worden geschat.

De conclusie is dater een wildgroei aan keurmerken is, waarbij vaak onduidelijk is waar iets voor staat. Hierdoor is het voor de consument alleen maar meer verwarrend. Bovendien zijn er geen echte regels voor keurmerken zelf en kan iedereen een keurmerk beginnen. Dat zorgt ervoor dat keurmerken die wel duidelijke eisen aan hun deelnemers stellen en een bepaalde garantie geven, ondergesneeuwd worden door keurmerken die dat niet hebben, En de consument?, die ziet de verschillen niet meer.

De functie van een keurmerk is: ”kansen voor bedrijven om zich te onderscheiden en een betrouwbaar hulpmiddel voor consumenten om een geïnformeerde keuze te maken”. Als dit niet meer mogelijk is, dan is de functie ook weg. Een wildgroei is voor ondernemers als voor consumenten niet goed.

Juridisch is een keurmerk een interessant punt. Er zijn geen eisen aan een keurmerk aan zich. Wel kan een keurmerk bepaalde eisen en garanties stellen en duidelijk aangeven waar een keurmerk voor staat. Worden deze niet waargemaakt, ten onrechte gebruikt of is het misleidend, dan kan er sprake zijn van oneerlijke of misleidende handelspraktijken. Verder is er weinig mogelijk, behalve als een deelnemer de regels voor deelname overtreedt, dan kan een keurmerk-eigenaar ingrijpen. Maar als het een commercieel keurmerk is, zal dat niet snel gebeuren.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke soorten keurmerken zijn er voor voedselketens
  • Wat is de juridische grondslag van keurmerken
  • Welke sancties kan een keurmerk uitvoeren
  • Hoe kunnen we zelf een keurmerk starten?

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature