Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
12 mei 2020

Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie Ondersteuning Bewonersinitiatieven Veenkoloniën

Zuid-Oost Groningen  Veendam, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:

» Deze opdracht staat open vanaf:

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuid-en Oost-Groningen. Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie. Opleiding: Bedrijfskunde/Bedrijfskunde.

Opdracht omschrijving:

Wat ga je doen?

Bewonersinitiatieven in de Groninger en Drentse Veenkoloniën ondersteunen door middel van onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van deze initiatieven en het ontwikkelen van een bedrijfsplan waarmee de continuïteit van hun initiatief gewaarborgd wordt.

Waarom willen we dit?

De bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën bundelen hun krachten via de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën. De initiatieven die jullie gaan ondersteunen willen meer zeggenschap en eigenaarschap verkrijgen over hun initiatieven en een eigenstandige positie verwerven t.o.v. lokale overheden en zorg/welzijnsinstellingen. Daarvoor zijn nodig erkenning van hun maatschappelijke meerwaarde en een zelfstandige bedrijfsvoering.

Wie zoeken we?

Onderzoekende en inspirerende studenten die bewonersinitiatieven willen ondersteunen in samenwerking met de medewerkers van de Bewonersraad.

Wat bieden wij je en wie zijn we?

Wij bieden je een interessante opdracht bij de Gebiedscooperatie Zkuid en Oost Groningen die nauw samenwerkt met de Bewonersraad en het kernteam van Kracht van de Veenkoloniën. De Gebiedscooperatie is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs,
inwoners en overheden in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dat doen we vanuit een Innovatiewerkplaats in de regio in Veendam waar we samen met alle studenten werken
aan een duurzame sociaal en economische sterke streek.

Opdrachtgever

De Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën is onderdeel van het grotere programma Kans voor de Veenkoloniën. Het is een organisatie van inwoners in de Veenkoloniën die opkomt voor de belangen van inwoners die zelf mede-verantwoordelijkheid willen nemen en dragen voor een gezonde toekomst van hun gemeenschap. Zij doen dat op
diverse terreinen zoals Zorg en Welzijn, Bewonersbedrijven, Voedsel en gezond eten, Sport en Bewegen, Nieuwe woonvormen, Hergebruik, Armoedebestrijding, Cultuur en kwaliteit van de leefomgeving.

Welk eindproduct lever je op?

Een praktijkgericht adviesrapport voor betrokken initiatiefnemers en een presentatie voor onze stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen en haar partners, in dit geval de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën.

Heb je belangstelling?

Stuur een mail met een korte motivatie en je c.v. naar
gebiedscooperatie.zog@mail.com. Wij nemen dan spoedig contact met je op.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op de website www.gc-zog.nl of www.workcept.nl
Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuid-en Oost-Groningen. Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie. Opleiding: Bedrijfskunde/Bedrijfskunde.

Solliciteer op deze vacature