Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
20 sep 2019

Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie Onderzoek monitoring bewonersinitiatieven

Zuid-Oost Groningen  Veendam, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:

» Deze opdracht staat open vanaf:

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuid-en Oost-Groningen. Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie. Opleiding: Facility Management.

Opdracht omschrijving:

Wat ga je doen?

Onderzoek naar de toepassing van de bewonersgestuurde monitor bij initiatieven in de Veenkoloniën. Het gaat om het zichtbaar maken van de maatschappelijke meerwaarde en de impact van initiatieven ook in relatie tot de dimensies van positieve gezondheid* (*Model Machteld Huber)

Waarom willen we dit?Veel bewonersinitiatieven hebben moeite de maatschappelijke waarde en impact van hun initiatief zichtbaar te maken. Ondanks uitgebreide instrumenten als de MAEX en het persoonlijke web van Positieve Gezondheid lijkt de verantwoording naar gemeenten vaak nog lastig. Om borging en soms ook financiering te krijgen is deze monitoring wel gewenst.

Wie zoeken we?Studenten die goed kunnen luisteren en verwoorden wat initiatiefnemers en deelnemers van verschillende sociaal economische klasse en achtergrond vinden.

Wat bieden we je?We bieden je een interessante maatschappelijke opdracht vanuit Kracht van de Veenkoloniën.

Welk eindproduct lever je op?Na het uitzetten van de monitor en een kwalitatieve evaluatie kom je met een overzicht van de resultaten en eventuele aanbevelingen (voor verbeteringen van de vragen en de monitor).

Voor wie doe je dit?

De opdracht doe je voor het kernteam Kracht van de Veenkoloniën


Heb je belangstelling?
Neem contact op met de gebiedscoöperatie ZO Groningen via gebiedscooperatie.zog@gmail.com

Opdrachtgever

Kracht van de Veenkoloniën is onderdeel van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Het bewonersplatform Kracht van de Veenkoloniën ondersteunt bewonersinitiatieven en bewonersbetrokkenheid bij projecten en initiatieven die zich richten op positieve gezondheid en leefbaarheid in brede zin. We streven naar borging in eigenaarschap en zeggenschap (regie) van bewoners in de Veenkoloniën.

Context
Om de maatschappelijke meerwaarde en impact van bewonersinitiatieven (en professionele projecten) beter zichtbaar te maken heeft Kracht van de Veenkoloniën een bewonersgestuurde monitor ontwikkeld. Deze monitor is inmiddels getoetst bij 2 bewonersinitiatieven. Het gaat om vragenlijsten voor initiatiefnemers en deelnemers aan initiatieven. Met deze opdracht wordt de bruikbaarheid van deze monitor onderzocht en verder doorontwikkeld.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuid-en Oost-Groningen. Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie. Opleiding: Facility Management.

Solliciteer op deze vacature