Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
22 nov 2019

Duurzaam Bouwen Onderzoek naar de ruïnes in de gemeente Oldambt

Zuid-Oost Groningen Veendam, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Wat ga je doen?

Je gaat, in het kader van het behoud en doorontwikkeling van Oldambster boerderijen, een
onderzoek doen naar de ruïnes in de gemeente Oldambt. Hoe veel ruïnes zijn er en op welke
plekken bevinden ze zich? Kunnen we actief helpen om ze op te ruimen of om ze te herbestemmen?

Waarom willen we dit?

Oldambster boerderijen zijn het visitekaartje van het Oldambt. De vele grote Oldambster
boerderijen zijn de erfenis van een rijke geschiedenis. Cultuurhistorisch erfgoed met een
unieke waarde, een waarde die alleen in het Oldambt kan worden beleefd. Maar er zijn zorgen
over de toekomst van Oldambster boerderijen. In heel Nederland verliezen boerderijen hun
landbouwfunctie. Deze ontwikkeling is al een aantal decennia aan de gang. Maar waar functieverandering elders leidt tot behoud van karakteristieke en monumentale boerderijen
blijkt dit in het Oldambt om verschillende redenen lastiger. De gevolgen zijn leegstand en verval, soms van de hele boerderij, soms van alleen het voorhuis of de schuur. Of dat ze verworden tot een ruïne. Deze ruïnes willen we graag in beeld krijgen.

Begin 2019 is een onderzoek afgerond naar de toekomst van de Oldambster boerderijen
http://www.libau.nl/wp-content/uploads/1._LK_-Toekomst-Oldambtster-boerderijen_hoofdrapport-en-advies.pdf. Een uitkomst van het onderzoek is dat de omwonenden en de gemeente graag wil dat ruïnes worden opgeruimd of dat er iets mee gaat gebeuren zoals er een toeristische trekpleister van maken omdat ze onvervangbaar zijn vanwege de historische en culturele waarde die ze hebben. We vragen jou om hierin mee te denken en hierover advies te geven. Ook de eigenaren zullen hier actief bij betrokken moeten worden. We zijn ons bewust van het feit dat dit een momentopname is, maar we zien het heel bewust als een actie uit het onderzoek. Graag willen we vanuit de gemeente eigenaren en de buurt actief helpen bij het opruimen / herbestemmen van ruïnes. We zijn op zoek naar pilots en experimenten om van te leren. Misschien kan er nog meer met de ruïnes, zoals ‘inpassen in het culturele erfgoed van het Oldambt en er een toeristisch aantrekkelijke plaats van maken’. En als de ruïnes worden
gesloopt, misschien kunnen de materialen worden toegepast bij het herstellen van andere boerderijen?

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die affiniteit hebben met het Oldambt, met de geschiedenis van het
gebied en met het bijdragen aan de leefbaarheid van een gebied. Een van de zaken is dus het
helpen met het opruimen / herbestemmen van ruïnes. Met deze opdracht draag je bij aan het
behoud en de doorontwikkeling van het Oldambt.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de gemeente Oldambt en de Gebiedscoöperatie
Zuid en Oost Groningen. Oldambt is een gemeente in het Nederlandse Oost-Groningen, die
op 1 januari 2010 is ontstaan uit de samenvoeging van Scheemda, Winschoten en Reiderland.
De gemeente had op 1 januari 2019 38.121 inwoners, per 1 juni waren dat er 38.141. Oldambt is daarmee de vijfde gemeente van de provincie Groningen qua inwonertal (na Groningen, Westerkwartier, Midden-Groningen en Het Hogeland).

De gebiedscooperatie Zuid en Oost Groningen is een maatschappelijke onderneming. De
gebiedscooperatie is aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met
ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en
inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Vanuit onze innovatiewerkplaatsen werken we functieloos in een netwerk van communities.
Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Resultaat van je onderzoek is een adviesrapport met een goed beeld van de ruïnes in de gemeente Oldambt en de mogelijkheden hiervan.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de gemeente Oldambt en de Gebiedscoöperatie Zuid en Oost
Groningen.

Heb je belangstelling?

Om te solliciteren kun je een mail met een korte motivatie sturen naar de gebiedscoöperatie
Zuid en Oost Groningen: gebiedscooperatie.zog@gmail.com

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens
vind je op de website www.gc-zog.nl
Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: IWP Zuid-en Oost-Groningen en Stage Vacature thema’s: Duurzaam Bouwen, Duurzaam cooperatief ondernemen, Gebiedsontwikkeling, Marketing/communicatie en Toerisme/Recreatie Opleiding: Bedrijfskunde/Vastgoed en makelaardij, Bouwkunde, Marketing, Media, Informatie en Communicatie en Toerisme en Recreatie

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature