Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
20 mei 2020

Sterk Techniek Onderwijs Onderzoek rol vakdocent in VMBO onderwijs

Zuid-Oost Groningen  Veendam, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:

» Deze opdracht staat open vanaf:

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuid-en Oost-Groningen. Vacature thema’s: Sterk Techniek Onderwijs. Opleiding: Marketing en Media, Informatie en Communicatie.

Opdracht omschrijving:

Wat ga je doen?

Je gaat helpen bij een onderzoek naar welke rol docenten in het VMBO onderwijs hebben als het gaat om het begeleiden van VMBO-leerlingen richting hun studiekeuze.

Waarom willen we dit?

Het technisch vmbo staat onder druk. Vraagstukken die spelen zijn de continu veranderende arbeidsmarkt, de demografische krimp, betrokkenheid van het bedrijfsleven en voldoende goede docenten. Enerzijds moet er samengewerkt worden aan oplossingen om een bij de regio passend aanbod van techniekopleidingen in stand
te kunnen houden, anderzijds moeten de regionale technische bedrijven op termijn te kunnen voorzien van gemotiveerd en geschoold personeel. Leerlingen moeten in hun eigen regio de mogelijkheid hebben om een technische opleiding te volgen. Regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen, het bedrijfsleven, gemeentes en provincies is hierbij een cruciale factor, maar ook zeker de rol van de docent speelt een belangrijke rol bij de studiekeuze van een VMBO-leerling. Graag willen we meer inzicht hebben in de rol van de docent in dit geheel zodat hierop kan worden ingespeeld. Doel
is om te zorgen voor een regionaal passend en toekomstbestendig aanbod.

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.

In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van deze plannen. Binnen techniekonderwijs is daarbij ook de rol van de docent cruciaal. Graag willen we in beeld krijgen welke rol het beste past bij een docent als het gaat om het begeleiden naar een keuze voor het vakkenpakket en de studiekeuze van een VMBO-leerling: vakspecialist, loopbaanbegeleider of facilitator/coach

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar studenten die het leuk vinden om binnen een netwerk van een 5-tal VMBO-scholen (en een MBO-school) vakdocenten en mogelijk andere stakeholders te benaderen en hun te bevragen naar hoe zijn de rol van de docent zien.

Wat bieden wij je en wie zijn we?

Wij bieden je een interessante opdracht bij de Gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen.

De Gebiedscoöperatie is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheden in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dat doen we vanuit een Innovatiewerkplaats in de regio in Veendam waar we samen met alle studenten werken aan een duurzame sociaal en economische sterke streek.

Welk eindproduct lever je op?

Een praktijkgericht adviesrapport voor betrokken docenten en een presentatie voor onze stakeholders. Resultaat van je inspanningen is dat er inzicht is verkregen in hoe vakdocenten (en mogelijk andere stakeholders) hun rol zien als het gaat om begeleiden van de studiekeuze van VMBO-leerlingen. De scholen zouden als het gaat om ‘Loopbaanoriëntatie’ (LOB) bij VMBO leerlingen kunnen inspelen op de uitkomsten.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen en haar partners.

Heb je belangstelling?

Stuur een mail met een korte motivatie en je c.v. naar gebiedscooperatie.zog@mail.com. Wij nemen dan spoedig contact met je op.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op de website www.gc-zog.nl of www.workcept.nl
Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuid-en Oost-Groningen. Vacature thema’s: Sterk Techniek Onderwijs. Opleiding: Marketing en Media, Informatie en Communicatie.

Solliciteer op deze vacature