Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
26 mei 2021

Coöperatieve zelfvoorzienende huizen Vervolgonderzoek: Verticale windmolens voor particulieren en MKB

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/09/2022

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Sterk Techniek Onderwijs Westerkwartier en Noordenveld en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Coöperatieve zelfvoorzienende huizen en Sterk Techniek Onderwijs.

Opdracht omschrijving:

Verticale windmolens voor particulieren en MKB

Aanleiding/probleemstelling

Windenergie is de elektrische energie die een windturbine uit wind kan maken. Wind is een duurzame en schone energiebron. De wind raakt niet ‘op’ en kan altijd worden benut voor het opwekken van elektriciteit. Windenergie heeft in tegenstelling tot de fossiele energiebronnen geen nadelige effecten op het milieu. Er is geen sprake van uitstoot van CO2 of fijnstof. Momenteel is windenergie nauwelijks meer duurder dan de energie uit gas of kolen. Echter als alle maatschappelijke kosten (milieuvervuiling en reinigen drinkwater) van de vervuiling van fossiele brandstoffen zouden worden doorberekend, dan is windenergie zeer concurrerend.

Het mooist is natuurlijk je eigen windmolen. Je kunt in je eigen energie voorzien en je bent niet meer afhankelijk van de grote energieleveranciers. Steeds meer particulieren hebben dan ook interesse. Een kleine windturbine heeft een maximale masthoogte van 15 meter of wordt direct op de woning geplaatst.  Deze turbines variëren in vermogen van 100 Watt tot ca. 10 Kilowatt. Realiseer je wel dat je een molen met een spanwijdte van ongeveer 5 meter nodig hebt om een volledig gezin van energie te voorzien! Naast de bekende (horizontale) windmolens zijn er ook speciale windmolens voor de bebouwde omgeving. Deze kunnen beter overweg met de wisselende windomstandigheden, maar hebben over het algemeen wel een lager rendement. De opbrengst van kleine windmolens is echter nog relatief beperkt en zelfs onvoldoende om de aanschafkosten binnen de technische levensduur terug te verdienen

De aanschaf en plaatsing van een kleine windmolen of een mini-windturbine is niet eenvoudig. Er komt veel voorbereiding bij kijken: een studie naar het windaanbod, een bouwtechnisch onderzoek naar de dakconstructie van jouw huis, de keuze voor een turbine-model, een vergunningaanvraag bij de gemeente en de aansluiting op het elektriciteitsnet.

De prijzen van kleine windturbine lopen sterk uiteen: van 600 euro tot vele duizenden euro’s voor molens met vermogens van enkele honderden Watts tot enkele duizenden Watts. Deze apparaten moeten daarvoor op een windrijke locatie staan.


 

 

Overheidsbeleid

Wat ga je doen?

De volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe is het verdienmodel voor een verticale windmolen. Houd ook rekening met de maatschappelijke opbrengst, zoals minder CO2 uitstoot.
  • Wat is de total cost of ownership?
  • Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor een eventueel proefproject
  • Hoe zou zo’n proefproject er uit kunnen zien (cooperatief of met een aantal bewoners/leaseconstructie)
  • Ga in contact met een leverancier voor een proefopstelling zodat we een pilot kunnen starten

Zie ook de volgende vooronderzoeken:

Onderzoeksrapport Verticale Windmolens (1)

Vervolgonderzoek Opdracht 13 Verticale Windmolens

Waarom willen we dit?

Er is geen nationaal beleid ten aanzien van kleine windturbines. Op dit moment zijn er voor particulieren nauwelijks subsidies voor de aanschaf van een kleine windmolen. Enkele provincies en gemeenten verstrekken subsidies voor kleine windmolens. Meestal gaat het om subsidies in het kader van lokale klimaatafspraken. Voor ondernemers is er een energie-investeringsaftrekregeling voor investeringen in energiebesparende technieken of investeringen in duurzame energie. Deze groene financiering kan ook van toepassing zijn op een kleine windturbine. Om een kleine windturbine te mogen plaatsen, zijn vaak meerdere vergunningen nodig. Behalve een bouwvergunning is voor bepaalde kleine windturbines soms ook een milieuvergunning nodig. De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde uitleg vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor  Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interssant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.]

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek. Verder presenteer je je bevindingen in een werkconferentie aan de betrokken stakeholders en maak je een flyer of een video-impressie van je onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Sterk Techniek Onderwijs Westerkwartier en Noordenveld en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Coöperatieve zelfvoorzienende huizen en Sterk Techniek Onderwijs.

Solliciteer op deze vacature